Partner serwisu
29 września 2014

Raba w ultrafiolecie

Kategoria: Gospodarka wodna

Dążąc do systematycznej poprawy jakości wody, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie podjęło decyzję o zmianie technologii dezynfekcji na Zakładzie Uzdatniania Wody „Raba”. W związku z tym zastosowano podchloryn sodu otrzymywany z soli kuchennej oraz dodatkowo lampy UV.

Raba w ultrafiolecie

Przebieg procesu
Proces technologiczny zastosowany w ZUW „Raba” polega na wstępnym ozonowaniu wody surowej, koagulacji, sedymentacji, filtracji oraz dezynfekcji. Woda surowa po wstępnym ozonowaniu przepływa przez komorę rozdziału, do której dawkowany jest koagulant, środek wspomagający oraz węgiel pylisty. Następnie kierowana jest do ciągów technologicznych Raba I i Raba II. W ZUW Raba I woda z dodatkiem reagentów wpływa do mieszaczy szybkich, a następnie do komory kontaktowej i dwunastu komór wirowych, gdzie następuje proces flokulacji. Kolejnym etapem jest sedymentacja prowadzona w osadnikach poziomych. Pozbawiona osadów woda przepływa następnie przez filtry dwuwarstwowe piaskowo-antracytowe i po dezynfekcji spływa grawitacyjnie do zbiorników wody czystej. W ciągu technologicznym Raba II woda z komory rozdziału kierowana jest do czterech akcelatorów, w których zachodzą procesy koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji. Pozbawiona osadów woda poddawana jest filtracji na filtrach dwuwarstwowych piaskowo-antracytowych, a następnie dezynfekowana. Po przejściu przez proces uzdatniania otrzymujemy wodę zdatną do spożycia, spełniającą wszystkie wymagania określone w przepisach. Uzdatniona woda z obu ciągów technologicznych spływa do zbiorników wody uzdatnionej na terenie zakładu, skąd grawitacyjnie spływa do układu ssawnego pomp.

Nowe podejście do dezynfekcji
Dezynfekcja wody jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego. Dążąc do systematycznej poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa, podjęto decyzję o eliminacji chloru gazowego z procesu dezynfekcji na największym zakładzie. Jest to ostatni z zakładów stosujących ten rodzaj dezynfektanta. Zdecydowano o zastosowaniu dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu otrzymywanego z soli kuchennej oraz dodatkowo lamp UV, promieniowanie których poprawia bezpieczeństwo bakteriologiczne wody.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ