Partner serwisu
25 sierpnia 2014

Leśna bez żelaza i manganu

Kategoria: Gospodarka wodna

Stacje wykorzystujące wody podziemne często mają problem z pojawiającym się tam żelazem i manganem. Wykonane na Stacji Uzdatniania Wody „Leśna” testy technologiczne pozwoliły na opracowanie skutecznej metody usuwania tych dwóch pierwiastków.

Leśna bez żelaza i manganu

Stacje wodociągowe wykorzystujące wody podziemne często muszą usuwać żelazo, mangan, niekiedy rozpuszczone gazy, takie jak siarkowodór, dwutlenek węgla i metan. Procesy uzdatniania wód podziemnych są powszechnie znane i szeroko opisywane w branżowej literaturze [1,3,4]. Przy umiarkowanych ilościach żelaza (do około 5 mgFe/l) i manganu (do około 0,6 mgMn/l) tradycyjne metody to napowietrzanie i dwustopniowa filtracja. Drugi stopień fi ltracji prowadzony jest przez złoża uaktywnione. Przy niskich zawartościach żelaza rzędu 1 mgFe/l i manganu rzędu 0,4 mgMn/l stosuje się jednostopniową filtrację. Taki sposób uzdatniania jest możliwy i skuteczny, jeżeli zastosuje się złoża dwuwarstwowe. Górna warstwa złoża to zwykle piasek kwarcowy, a dolna to jedno ze złóż katalitycznych. W praktyce zdarza się, że zastosowana technologia przed wielu laty utrudnia uzdatnianie i eksploatację stacji. W związku z czym konieczna jest modernizacja. W takiej sytuacji znalazła się stacja Leśna w Zabrzu.

Aktualny układ technologiczny
Problemy eksploatacyjne i stan techniczny filtrów ciśnieniowych spowodował konieczność ponownej modernizacji stacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych przeprowadzono badania w stacji modelowej [13]. W wyniku przeprowadzonych testów określono następującą technologię usuwania żelaza i manganu:
• napowietrzanie ciśnieniowe,
• dozowanie podchlorynu sodu – dawka 0,5 mgCl2/l,
• filtracja pospieszna – prędkość 8-12 m/h,
• złoże dwuwarstwowe: piasek 40 cm, masa G1 – 70 cm,
• profi laktyczna dezynfekcja do stężenia chloru 0,2 mgCl2/l podchlorynem sodu.

W oparciu o założenia technologiczne zaprojektowano nowy ciąg technologiczny. Modernizacja poprzedniego układu była szeroka – w miejsce trzech filtrów wykonanych ze stali węglowej zastosowano pięć filtrów ze stali kwasoodpornej. Wprowadzono nowe złoża filtracyjne (ustalone podczas badań technologicznych). Zastosowano nowy zbiornik do napowietrzania ciśnieniowego, a po napowietrzaniu mieszacz statyczny dla równomiernego rozprowadzenia dozowanego podchlorynu sodu. Do układu technologicznego wprowadzono nowoczesny system AKPiA. Zaprojektowano nowy układ magazynowania i dozowania podchlorynu sodu.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ