Partner serwisu
16 września 2014

Co pije Europa

Kategoria: Gospodarka wodna

Mimo słabej jakości wielu wód powierzchniowych i podziemnych, nie ma wątpliwości, że woda przeznaczona do spożycia ma wysokie standardy, m.in. w Holandii, Danii, Norwegii czy Niemczech. Jaki stan tych wód osiągną kraje europejskie do 2015 roku? Czy wdrożą one w pełni Ramową Dyrektywę Wodną?

Co pije Europa

Od wielu lat Unia Europejska wdraża dyrektywy, których celem jest unifi kacja zasad funkcjonowania oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Dotyczy to również zasobów wodnych, których dobry stan ma zapewnić wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz przepisów normujących jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nie jest to łatwe wyzwanie. Wciąż widoczne są różnice jakościowe, zarządcze, finansowe zarówno w Europie, jak i świecie.

W krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) średni pobór wody ze środowiska wynosi 920 m3 rocznie na osobę. Europejska średnia to 550 m3, jednak wartości dla poszczególnych krajów są zróżnicowane od 130 m3 w Danii do 1000 m3 w Portugalii. Według OECD najwięcej wody na świecie pobiera się w Turkmenistanie – 5 100 m3 rocznie na osobę, najmniej w Kongo – 6 m3. W 2009 roku federacja EUREAU w analizie zużycia wody przez kraje członkowskie UE opublikowała dane, które potwierdzają różnorodność sposobów wykorzystania wody co widać na poniższych, przykładowych wykresach, zależnych od klimatu, stanu rolnictwa i przemysłu.

Zużycie spada, inwestycje rosną
Ogólnym europejskim trendem jest jednak spadek per capita, zużycia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W Polsce, w ciągu 20 lat wyniósł on ponad 100% i w zasadzie, szczególnie duże przedsiębiorstwa wciąż rejestrują, że wynosi on 1-2% rocznie. Podobnie na przykład w belgijskiej Walonii, w 2012 roku znowu spadło zużycie wody o 1,3%. Mimo to w całej Europie inwestuje się miliony euro w systemy uzdatniania i dystrybucji. Dotyczy to szczególnie krajów, które przystąpiły do UE w ciągu ostatnich 10 lat. Ale także tzw. stara Europa konsekwentnie inwestuje. W ciągu ostatnich kilku lat w Walonii 143 miliony euro przeznaczono na systemy produkcji i dystrybucji wody pitnej, z tego 9 milionów na ochronę ujęć. To spowodowało wzrost ceny wody o 6,1%, przy czym inflacja wyniosła 2,8%. A przecież Walonia jest krajem rozwiniętym, dlatego dane dotyczące wodociągów nie ulegają znaczącym zmianom. W latach 2006-2012 długość sieci wodociągowej (bez przyłączy), wzrosła z 38 200km do 39 600 km. Mimo tego, w porównaniu z Polską, drobnego wzrostu oraz rosnącej liczby ludności, konsumpcja wody spadła z 395,2 mln m3 w 2006 roku do 382,8 mln m3. Średnio z 132 do 122 litów na osobę na osobę. W dodatku wciąż istnieje również konieczność wymiany sieci ołowianej, której w 2012 roku było jeszcze ponad 45 000 km.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ