Partner serwisu
24 października 2018

Gardeja ma oczyszczalnię ścieków na poziomie europejskim

Kategoria: Aktualności

W piątek 3 października w Gardei przekazano do użytku rozbudowaną na poziomie europejskim oczyszczalnię ścieków. Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem osób zaangażo-wanych w modernizację obiektu i zaproszonych gości odbyło się w samo południe. Wartość inwestycji to 9 mln złotych. Podjęta w 2017 decyzja o jej realizacji okazała się bardzo trafna. Dziś za taką samą oczyszczalnię gmina zapłaciłaby 15 milionów.

Gardeja ma oczyszczalnię ścieków na poziomie europejskim

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wykonawcy - firmy „Przem-Gri” Sp. z o.o. z Olsztyna i podwykonawców, władze samorządowe w osobie Wójta Gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego, Wójt Gminy Ryjewo Sławomir Słupczyński, Radni Gminy Gardeja, sekretarz Gminy Gardeja Jan Sadowski, inspektor ds. infrastruktury Zbigniew Frymark, Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kensicka-Knyblewska, inspektorzy nadzoru, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz kierownicy innych jednostek samorządowych w Gardei, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardei, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektor Biblioteki. Każdy miał możliwość przecięcia wstęgi. Goście zostali oprowadzeni po nowej oczyszczalni i poznali też zasady jej działania. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Sławomir Lorek - Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardei. W ten sposób oczyszczalnia została oficjalnie odebrana i oddana do użytku.

Czystsza woda zwracana do środowiska

Trwająca półtora roku najważniejsza inwestycja Gminy Gardeja dobiegła końca. Projekt polegał na zwiększeniu wydajności oraz unowocześnieniu i zautomatyzowaniu samej technologii oczyszczania odbieranych ścieków. Starą oczyszczalnię trzeba było dostosować do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Ilości przyjmowanych przez oczyszczalnię ścieków, zaczęły przekraczać wielkości zapisane w pozwoleniu wodno - prawnym. Dotychczasowa instalacja przestała wystarczać do obsługi pełnej sieci kanalizacyjnej. Konieczna była modernizacja. Wiosną 2017 władze Gminy Gardeja ogłosiły przetarg i wyłoniły wykonawcę inwestycji. Została nim firma „Przem-Gri” Sp. z o.o., działająca na rynku od 1992. Przedsiębiorstwo jest nie tylko jedną z wiodących firm na Warmii i Mazurach, ale także współpracuje z rynkami zagranicznymi. Obecnie jest w konsorcjum z amerykańskim liderem ochrony środowiska. Olsztyńska firma zajmuje się stacjami uzdatniania wody, biogazowniami i kotłowniami, uzbrajaniem terenu, a także instalacjami sanitarnymi. Oczyszczalnia w Gardei jest 53 zakończoną realizacją „Przem-Gri”.

Większa wydajność

Dzięki wykonanym pracom istniejąca już oczyszczalnia ścieków przy ul. Młyńskiej w Gardei, która dotychczas obsługiwała ponad 4300 mieszkańców, została rozbudowana, w celu zwiększenia przepustowości. Dzięki temu jest ona odpowiednia do aktualnej równoważnej liczby mieszkańców w gminie. Możliwości oczyszczalni (mierzone w jednostce Qśr.) wzrosły z 513 do 900 m3/dobę, co pozwala na przyłączenie kolejnych miejscowości.

Ekologiczny proces oczyszczania

Wiele emocji i kontrowersji budzą osady. Postrzega się je często jako zagrożenie. Wyzwanie gospodarki osadowej polega na niedopuszczeniu, by do środowiska przedostały się nieodpowiednio przetworzone osady. Olbrzymia ilość produkowanych osadów wymusza rozwiązania na znaczną skalę. W nowej oczyszczalni zastosowano recycling organiczny. Oznacza to wykorzystanie nitryfikującego i de nitryfikującego osadu czynnego z wykorzystaniem metabolicznej selekcji i eliminacji bakterii nitkowych z dodatkową tlenową stabilizacją osadu. Powierzchnie wolne od zabudowy i skarpy reaktora biologicznego zagospodarowane zostały zielenią niską. Dla dowożonych ścieków ze zbiorników bezodpływowych został postawiony zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych. Zbiornik uśredniający powinien przyjmować odpady dopływające grawitacyjnie z punktu zlewnego. W celu mieszania zawartości zbiornika, zbiornik został wyposażony w system napowietrzania, z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cyklu czasowym. Dzięki temu podniesiona została efektywność energetyczna oczyszczalni. Cały proces został całkowicie zautomatyzowany.

Bezpieczna dla środowiska

Mieszkańców ucieszy fakt, że jednym z celów inwestycji było ograniczenie strefy uciążliwości, poprzez ograniczenie kontaktów ścieków z powietrzem, dzięki czemu wyeliminowana jest emisja przykrych zapachów i szkodliwych związków. Ciągi technologiczne są zamknięte, obudowane specjalnymi płytami. I tak stanowiący zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego ścieków (sito) umieszczony będzie w pomieszczeniu zamkniętym. Samo urządzenie jest hermetycznie zamknięte, skratki odprowadzane są do kontenera na skratki usytuowanym w budynku.Reaktor biologiczny przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Tym samym wyeliminowany został wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a ewentualna emisja zanieczyszczeń do powietrza występować będzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Również sposób napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wgłębne, drobnopęcherzykowe) oraz stabilizacja osadów, w istotny sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Ponadto wokół obiektów technologicznych powstał pas zieleni izolacyjnej. Zasadzone drzewa i krzewy mają właściwości bakteriobójcze. Są to krzewy i drzewa iglaste, a także bez czarny. Takie rozwiązanie zapewnia najdłuższą drogę filtracji powietrza. Dzięki temu oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla mieszkańców.

Finansowanie

Wartość tego zadania to kwota 9 mln złotych, jednak to nie jest wysoki koszt. Jak podkreśla przedstawiciel wykonawcy „dzisiaj podpisujemy umowy na obiekty o podobnych parametrach, a ich wartość to wydatek rzędu 15 milionów.” Zawarcie umowy przed kilkoma latami okazało się bardzo korzystnym rozwiązaniem. „Gmina była na czasie. Wyczuli tamto zahamowanie, ten moment gdzie jeszcze nie było to drogie. Dziś te ceny poszły o 50 a nawet o 100% w górę” - podkreśla Andrzej Chomański – prezes zarządu „Przem-Gri”.

1/3 kosztów inwestycji zostanie zrefundowana ze środków WFOŚiGW (1, 57 mln) a także zwrotu z podatku VAT (ok. 1, 4 mln). Rzeczywista wartość inwestycji zatem to 6,3 mln złotych.

Wójt Kazimierz Kwiatkowski nie kryje radości – „Jestem pod wielkim wrażeniem tej inwestycji, która została właśnie zrealizowana na terenie naszej gminy. Niech służy wszystkim mieszkańcom. Niech Gmina Gardeja się rozwija. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie dodatkowym bodźcem do tego, żeby do nas napływali nowi mieszkańcy i inwestorzy. Liczymy jeszcze na dofinansowanie następnych projektów ze środków unijnych, aby kanalizacja dotarła do pozostałej części naszej gminy.

Oczyszczalnia wykorzystuje najnowszą technologię. Zyska też środowisko, bo jest ekologiczna. Jest już oczyszczalnia, ale mamy także farmę wiatrową o mocy 12 megawatów. Uprawiamy wiele hektarów roślin energetycznych. Gmina jest proekologiczna. Myślę, że jesteśmy już czołówce krajowej. Możemy czuć się naprawdę dumni.”

źródło: gardeja.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ