Partner serwisu
17 lipca 2018

Efektywne energetycznie układy pompowe...

Kategoria: Aktualności

...to tytuł wydanej właśnie przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej książki, której autorem jest prof. Waldemar Jędral. Książka jest owocem ponad 40-letnich doświadczeń autora w obszarze energooszczędnej eksploatacji układów pompowych. Przeznaczona dla szerokiego kręgu użytkowników pomp, projektantów instalacji pompowych a także studentów wyższych uczelni technicznych. Może też być użyteczna dla osób interesujących się zagadnieniami racjonalizacji przetwarzania i użytkowania energii.

Efektywne energetycznie układy pompowe...

Ocenia się, że do napędu pomp  zużywa się 20% całej ilości energii elektrycznej produkowanej w Polsce, tj. ok. 32 TWh rocznie. Z doświadczeń autora wynika, że w ogromnej większości obiektów energochłonność pompowania można zmniejszyć o co najmniej 20…30%, co m.in. umożliwiłoby wyłączenie z eksploatacji najstarszych bloków węglowych o mocy 1200…1400 MW i zmniejszenie emisji CO2 o 7,5 mln ton/a. Koszt jednostkowy takich modernizacji jest wielokrotnie niższy od kosztu budowy nowych źródeł energii, zaś czas realizacji – znacznie krótszy - czytamy we Wprowadzeniu.

W części 1 książki...

...omówiono źródła strat energii w pompach i instalacjach pompowych oraz wskaźniki efektywności energetycznej. Przedstawiono i przeanalizowano możliwości oraz praktyczne sposoby i efekty ekonomiczne modernizacji instalacji pompowych we wszystkich obszarach gospodarki. Szczegółowo omówiono zagadnienia optymalnego doboru pomp do instalacji nowych i modernizowanych. Podano najważniejsze zasady racjonalnej eksploatacji pomp, umożliwiającej ich niezawodną, bezawaryjną pracę a tym samym – uniknięcie znacznych kosztów usuwania skutków awarii i minimalizację energii zużywanej na wyprodukowanie części zamiennych (tzw. energii wbudowanej), naprawy oraz czasową eksploatację często nisko sprawnych pomp rezerwowych.

Przedstawiono 36 przykładów...

...różnorodnych modernizacji w energetyce, ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji itp. oraz uzyskane oszczędności. Zamieszczono także kilka zadań na obliczanie energochłonności, które mogą być użyteczne nie tylko dla studentów. Zasadniczy materiał książki poprzedzono najważniejszymi informacjami dotyczącymi pomp wirowych i użytkowania instalacji pompowych dla tych czytelników, którzy nie zetknęli się dotychczas z pompami.

W części 2 książki... 

...omówiono m.in. efekt cieplarniany i jego przyczyny, zmiany klimatu Ziemi na przestrzeni dziejów i wpływ CO2 na te zmiany, powody i sposoby redukowania zużycia paliw kopalnych, rodzaje OZE możliwych do eksploatowania w Polsce oraz zalety wykorzystania zasobów efektywności energetycznej jako „czwartego paliwa”. Uzasadniono konieczność wykorzystania w możliwie największym stopniu tych zasobów, w tym – potencjału efektywności energetycznej instalacji pompowych, jako przedsięwzięcia znacznie tańszego i szybszego niż budowa nowych źródeł energii, także źródeł odnawialnych.

Książkę można zamówić telefonicznie: 22 234-75-03 lub e-mailem: oficyna@pw.edu.pl.
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ