Partner serwisu
17 kwietnia 2018

Inteligentny system zarządzania siecią w Żywcu

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Inteligentne sieci wprowadzane są przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie i energetyce. Ich wdrażanie w systemach wodociągów i kanalizacji niesie z sobą duży potencjał innowacyjny i stanowi nowość w skali Polski. jednym z prekursorów tego trendu na naszym rynku jest Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Żywcu, implementujące Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.
 

Inteligentny system zarządzania siecią w Żywcu

Kierownictwo MPWiK w Żywcu systematycznie unowocześnia i rozwija przedsiębiorstwo, wprowadzając zmiany technologiczne i organizacyjne. Spółka stale modernizuje i buduje nowe odcinki sieci, rozbudowuje majątek techniczny. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i jej utrzymanie stanowią ważną pozycję w budżecie firmy i stawiają nowe wyzwania związane z optymalnym gospodarowaniem majątkiem i jego utrzymaniem.

Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią

MPWiK nie tylko rozwija swoją infrastrukturę techniczną, ale również stale podnosi na coraz wyższy poziom metody zarządzania i sterowania siecią. Właśnie dlatego obecnie w przedsiębiorstwie wdrażany jest Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągową i Kanalizacyjną (ISZSWiK), który będzie rozszerzał funkcjonalności już wdrożonego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Celem wdrożenia ISZSWIK jest stworzenie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu parametrów pracy sieci oraz uruchomienie kluczowej funkcjonalności systemu – diagnostyki systemu wod-kan zaimplementowanej w Module Wspomagania Decyzji Dyspozytora wraz z Centralnym Pulpitem Zarządzania Siecią.

Wykorzystanie modeli numerycznych znacząco usprawni proces projektowania rozbudowy i modernizacji sieci, a Moduł Wspomagania Decyzji Dyspozytora – poprzez Centralny Pulpit Zarządzania Siecią, prezentujący wszystkie kluczowe informacje – umożliwi sprawne zarządzanie pracą sieci również w warunkach nietypowych (np. wystąpienia awarii kluczowych elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego). Efektem końcowym będzie wyższy poziom automatyzacji zarządzania infrastrukturą sieciową, podniesienie niezawodności pracy sieci oraz komfortu jej użytkowników. Wdrożenie to przyczyni się również do dalszej poprawy efektywności ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania przedsiębiorstwa.

I etap działań – wdrożenie systemu Zarządzania infrastrukturą techniczną

Pierwszym etapem działań było uruchomienie w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Mb_GIS Utility autorstwa Megabit Sp. z o.o. Rozwiązanie to zostało wdrożone jako odpowiedź na najważniejszą potrzebę przedsiębiorstwa, tj. możliwość dostępu do wiarygodnych danych o posiadanym majątku oraz optymalne zarządzanie nim. Potrzeba ta była naturalnym następstwem poczynionych przez przedsiębiorstwo inwestycji własnych oraz zrealizowanych przez gminy zadań w ramach Funduszu Spójności. Kierownictwo firmy uznało, żeopieranie się wyłącznie na pamięci i doświadczeniu pracowników – pomimo że znają doskonale lokalizację sieci – jest niewystarczające. Dodatkowo zarząd przedsiębiorstwa dostrzegł konieczność zwiększenia kontroli kosztów związanych z realizacją prac w terenie. Wszystko to miało umożliwić kierownictwu jeszcze sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie skutecznych decyzji.

Rozwiązanie oparte o System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (SZIT) stanowi komponent organizacyjny spółki, który pozwolił na integrację wszystkich wykorzystywanych rozwiązań informatycznych w codziennej eksploatacji sieci wod-kan, tj. SCADA, ERP, GIS, eBOK, biling, mobilny system zarządzania pracami oraz system zarządzania flotą pojazdów. Dane gromadzone, agregowane i udostępniane są w jednym miejscu, co przekłada się na łatwość dostępu i sprawne wykorzystanie.

Wdrożone rozwiązanie wspiera działania pracowników przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach – od załóg w terenie aż po zarząd. Kluczową cechą jest brak ograniczeń co do dostępności systemu. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu zarówno z dowolnych terminali stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych, bez względu na systemy operacyjne, w jakich te urządzenia pracują (Windows, iOS, Android), jak również bez ograniczeń z uwagi na lokalizację (dostęp w sieci intranetowej oraz internetowej z wykorzystaniem usług VPN).
 

Cały artykuł dostępny w nr 2/2018 kwartalnika "Kierunek WodKan".

fot. 123rf.com
Wodarek
2018-04-18
Szał :)
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ