Partner serwisu
21 września 2015

Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich

Kategoria: Aktualności

Gmina Mszczonów oficjalnie odebrała od wykonawcy oczyszczalnię ścieków w Grabcach Józefpolskich. Trwającą od czerwca 2014 roku przebudowę zrealizowano w wyniku podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich

Dofinansowanie
Na inwestycję gmina Mszczonów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. Samorząd Mszczonowa uzyskał wsparcie finansowe na poziomie 77,01 % ,co stanowi kwotę 11 318 851,32 złotych, przy całkowitej wartości projektu w wysokości 16 749 134,04  złotych.

Zakres prac
W ramach prac Wykonawca przeprowadził modernizację obiektu dostosowując procesy technologiczne do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do odbiornika oraz unowocześnienie rozwiązań technicznych dla eliminacji uciążliwych prac ręcznych. Oczyszczalnia wymagała bowiem wymiany urządzeń wyposażenia technologicznego oraz budowy nowego węzła przeróbki osadu. W celu usprawnienia pracy oczyszczalni w ramach projektu wprowadzono nowe urządzenia wstępnego, mechanicznego oczyszczania – kraty gęstej i piaskownika, dzięki którym wyeliminowany został etap uciążliwych prac ręcznych. W wyniku modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami na oczyszczalni zostało zautomatyzowane. Dodatkowo wykonano gruntowny remont istniejącego budynku administracyjno-technicznego polegającego na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji wewnętrznych, przebudowie kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby załogi. Ponadto teren oczyszczalni zyskał nowy wygląd dzięki remoncie istniejących dróg wewnętrznych oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń zieleni.

Etapy projektu
Projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwsze dwa obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 4,2 km w Grabcach Józefpolskich, która została zrealizowana w latach 2011-2012 oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie, łącznie 1,8 kilometra. Prace zostały zrealizowane w latach 2010 – 2011. Ostatnim etapem projektu była zaś modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Wykonawcą  modernizacji oczyszczalni zostało wybrane konsorcjum Firm w składzie: Lider - FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach oraz  Partner -Eko-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie za kwotę 12.878.100,00 zł. Natomiast funkcję inżyniera kontraktu na budowie pełniła Firma SAFEGE Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło i Fot.: www.mszczonow.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ