Partner serwisu
07 czerwca 2017

Poszukiwany, poszukiwana. Czyli jak rekrutuje się w branży wod-kan?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Branża wodociągowo-kanalizacyjna charakteryzuje się pewnością zatrudnienia i stosunkowo nielicznym odsetkiem rotacji. Jak wszędzie, część pracowników po pewnym czasie przechodzi na emeryturę. Pojawiają się nowe zadania, które trzeba komuś przyporządkować lub też nie ma w spółce nikogo, kto posiada niezbędną do wykonywania tych zadań wiedzę, doświadczenie. Jak zatem skutecznie szukać odpowiednich ludzi?

Poszukiwany, poszukiwana. Czyli jak rekrutuje się w branży wod-kan?

Zanim rozpoczniesz
Przede wszystkim należy sobie uświadomić kogo tak naprawdę szukamy. W wielu organizacjach podchodzi się do tego niestety w sposób nieprawidłowy. Zaraz po decyzji o poszukiwaniu pojawia się „standardowe” ogłoszenie, zazwyczaj na stronie firmowej lub portalu internetowym informujące o naborze kandydatów. Podejście takie ogranicza się zatem do ogólnego określenia kryteriów, które ma spełniać kandydat, bez bliższego przyjrzenia się specyfice stanowiska. Prawidłowo przeprowadzony proces powinien jednak przed edycją ogłoszenia skoncentrować się na jednym z najistotniejszych aspektów, a mianowicie na profilu zadaniowym, celowym i kompetencyjnym. Profil zadaniowy to diagnoza i przyporządkowanie zadań właściwych dla danego stanowiska; określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami; powiązanie zadań z zarządzaniem przez cele. Profil celowy to z kolei  zdefiniowanie dla stanowiska krótko- i długoterminowych celów jako wyznaczników efektywności i rozwoju pracowniczego. Każde stanowisko w organizacji służy realizacji wyznaczonych celów, które osiąga się poprzez wykonywanie określonych zadań. Aby pracownik je osiągnął, musi posiadać określony potencjał kompetencyjny, dlatego też ostatnim profilem, który należy przygotować, jest profil kompetencji czyli przypisanie oraz hierarchizacja kluczowych na danym stanowisku umiejętności niezbędnych czy nawet determinujących wykonywanie powierzonych zadań, zmierzających do realizacji celów. Dopiero po określeniu profilu warto przygotowywać ogłoszenie, które powinno zawierać informacje o wszystkich założeniach stanowiska. Te założenia z kolei staną się wyznacznikami kryteriów, które musi spełniać nasz wymarzony kandydat.

Warto poświęcić uwagę na analizę źródeł naboru, gdyż nie tylko rekrutacje poprzez portale internetowe są skuteczne. W ostatnim czasie w branży coraz częściej stosuje się współpracę z uczelniami i tzw. programy typu „grasz o staż”. Zaletą takiej współpracy (poza promocją branży i konkretnego pracodawcy) jest dotarcie do grona młodych, potencjalnie dobrze rokujących i wykwalifikowanych pracowników. Z reguły w uczelnianych kołach naukowych znaleźć można zmotywowanych i poszukujących pracy studentów. Kolejnym źródłem naboru, które doskonale się sprawdza są tzw. „dni otwarte” organizowane np. z okazji Światowego Dnia Wody. Warto poinformować o wakatach, a okazja do zobaczenia przedsiębiorstwa „od środka” daje możliwość zapoznania się zarówno z pracodawcą, jak i przyszłym miejscem pracy. Branża często korzysta oczywiście ze źródeł tradycyjnych, czyli ogłoszeń prasowych czy współpracy z urzędami pracy, które jeśli chodzi o poszukiwanie kandydatów na stanowiska robotnicze nie są złym wyborem. W przypadku konieczności zatrudnienia specjalisty lub inżyniera warto jednak umieścić ogłoszenie także w specjalistycznym magazynie branżowym lub skorzystać z zewnętrznych usług doradczych.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ