Partner serwisu
14 października 2016

Pomysły na oczyszczalnię

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Każda rozbudowa, modernizacja to efekt wyboru konkretnej technologii, drogi rozwoju, odrzucenia jednych koncepcji i wdrożenia innych. Na jakie rozwiązania decydowano się w trakcie wielu lat tworzenia oczyszczalni ścieków w Radomiu?

Pomysły na oczyszczalnię

Suszenie w Radomiu
Proces suszenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Radomiu odbywa się w suszarce taśmowej średniotemperaturowej z recyrkulacją osadu metodą bezpośrednią konwekcyjną, bez wymienników ciepła. Osad podgrzewany jest za pomocą gorącego powietrza i spalin. Powietrze suszenia podgrzewa się w komorze spalania gazu ziemnego lub oleju lekkiego do temperatury 115-130oC, a następnie jest ono doprowadzane przez wentylatory przewodów rurowych komory spalania i wentylatory do suszarni taśmowej. Ogrzane powietrze przepływa z góry do dołu przez taśmę oraz przez znajdującą się na niej warstwę suszonego osadu, odbierając z niego wilgoć. Duża część tego powietrza jest ponownie doprowadzana do komory spalania przez przewód rurowy i podgrzewana do temperatury wlotowej. Część powietrza suszenia – z I strefy, gdzie następuje największe odparowanie wody z osadu – trafi a przez wentylator powietrza odlotowego do skraplacza, gdzie jest ono schłodzone do temp. ok. 33oC i poprzez biofi ltr odprowadzane do atmosfery. Produkt suszenia w postaci granulatu o zawartości 92%-98% s.m. i wielkości granulek 0,5-8,0 mm kierowany jest do instalacji ładowania worków Big-Bag lub kontenerów i posiadając wysokie ciepło spalania stanowi doskonały składnik paliwa alternatywnego. Zawartość substancji mineralnych w osadzie wysuszonym wynosi 30%, natomiast wartość opałowa wynosi 15480 kJ/kg.

Proces suszenia jest w pełni automatyczny. Można go śledzić przy pomocy 5 kamer. Bezpieczeństwo procesu monitoruje się przy pomocy pomiarów temperatury, pomiaru ilości pyłu, pomiaru zawartości tlenku
węgla i dwutlenku węgla. Przy wzroście koncentracji pyłu włączana jest instalacja tryskaczowa, zraszająca powietrze obiegowe palnika. Pomiaru dokonuje się w dwóch miejscach. Pomiarów temperatury z kolei dokonuje się w 9 miejscach, a pomiaru CO i CO2 – w czterech. Po przekroczeniu wartości granicznej stężenia w powietrzu w miejscach pomiaru następuje natychmiastowe wyłączenie całej instalacji i wszystkich procesów. Włączany jest jednocześnie natrysk wody do wnętrza suszarni.

Inspiracja
Nad zaletami naszej instalacji nie ma się już co rozwodzić, ponieważ jest dosyć dobrze znana w branży i stanowiła inspirację dla kolegów z innych oczyszczalni planujących rozbudowę węzłów osadowych w swoich zakładach. Suszenie osadów ściekowych jest procesem pośrednim przekształcającym odpad w produkt o określonych parametrach, ułatwiających jego ostateczne zagospodarowanie. Stanowi więc technologię przetwarzania, pozwalającą zastosować odpady w procesach spalania, współspalania bądź przyrodniczego wykorzystania.

Suszenie pozwala na zmianę postaci fizycznej osadów, co ułatwia ich transport, magazynowanie i zagospodarowanie. Z mechanicznie odwodnionych osadów o s.m.o. ok. 20%, w procesie suszenia możemy osiągnąć produkt o zaw. s.m.o. do 98%, który może być wykorzystany jako nawóz organiczny lub paliwo energetyczne.

Proces suszenia nie zmienia w zasadzie składu chemicznego osadu, stąd też właściwości nawozowe pozostają bez zmian, a kaloryczność wzrasta w wyniku obniżenia zawartości wody.

NASTĘPNA STRONA

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ