Partner serwisu
06 października 2016

Deszcz opłat

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Projekt nowej ustawy Prawo wodne powinien wkrótce trafić do sejmu. Jego finalna wersja będzie najprawdopodobniej zbliżona do tej, która została opublikowana 11 sierpnia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Mając przy tym na uwadze debatę publiczną dotyczącą opłat za usługi wodne, warto przyjrzeć się bliżej opłacie za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, czyli tzw. opłacie za deszczówkę.

Deszcz opłat

Istota zmian
Wody opadowe lub roztopowe, które są wprowadzane do wód lub do ziemi, nie zostały zakwalifi kowane w projekcie ustawy Prawo wodne jako ścieki. Twórcy projektu zaproponowali, żeby taki zakres korzystania z wód ująć w katalogu usług wodnych, za które podmiot korzystający jest obowiązany ponosić stosowne opłaty1.

W analizowanym wypadku opłatą ma zostać objęte odprowadzanie (a nie „wprowadzanie”, tak jak jest to obecnie) do wód lub do ziemi, wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, z obszarów o gęstości zaludnienia powyżej 1000 mieszkańców/km2. Postulowana regulacja będzie więc dotyczyła korzystających z usług wodnych na terenach zurbanizowanych (jak wynika z danych GUS za 2014 r. będzie to ok 5,23% powierzchni kraju2).

Co ciekawe, projekt nowej ustawy – Prawo wodne zakłada, że stawka opłaty uzależniona będzie od tego czy na danym obszarze funkcjonują urządzenia pozwalające na retencję wód odprowadzanych z terenów uszczelnionych i pojemności tych urządzeń. I tak, wysokość stawki wskazanej w sierpniowym projekcie ustawy waha się od 0,15 zł do 1,50 zł za 1 m3 na rok. Najwyższa stawka opłaty za odprowadzanie tego rodzaju wód jest przewidziana dla obszarów bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych. Z kolei dla obszarów z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności powyżej 30% odpływu, opłata od tzw. deszczówki będzie dziesięciokrotnie niższa (15 gr za 1 m3).

Wyżej wymienioną opłatę będzie ponosił podmiot odprowadzający wody opadowe lub roztopowe z systemów kanalizacji deszczowej do wód lub do ziemi. W przypadku zatem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód lub do ziemi z systemów miejskiej kanalizacji deszczowej opłatę taką będzie ponosiło przedsiębiorstwo wod-kan.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ