Partner serwisu
09 sierpnia 2018

Bircza: Konferencja podsumowująca modernizację oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

Kategoria: Aktualności

1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza”.

Bircza: Konferencja podsumowująca modernizację oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

Wydarzenie było zwieńczeniem ważnej dla gminy inwestycji o wartości ok. 6 mln. zł, która została dofinansowana w kwocie ok. 4 mln. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Pozostałe środki w wysokości ok 2 mln. zł stanowiły wkład własny gminy.   

Uroczystego rozpoczęcia konferencji w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki dokonał Pan Grzegorz Gągola– Wójt Gminy Bircza. Pan Wójt przywitał wszystkich zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. Pan Piotr Uruski– Poseł na Sejm RP,  Pan Jerzy Góralewicz– Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Radni Powiatu Przemyskiego, Radni Rady Gminy w Birczy z Panem Wojciechem Bobowskim– Przewodniczącym Rady Gminy w Birczy na czele, Sołtysi z terenu gminy, Pan Zbigniew Kopczak- Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, Pan Krzysztof Strzyż- Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Przedstawiciele Głównego Wykonawcy- Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Inspektorzy nadzoru z Panem Bogumiłem Gąską- Prezesem Biura Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., Pan Marian Pempuś- Prezes GS SCh w Birczy, Pani Stanisława Żurowska, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Birczy.

Po krótkim podsumowaniu inwestycji przez Pana Wójta, wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć przygotowaną przez Pana Lecha Kotkowskiego prezentację multimedialną, która przedstawiała historię modernizowanego obiektu oraz podsumowała dotychczasowe wyniki realizacji projektu.

Po zakończonej prezentacji Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Birczy podziękowali wszystkim osobom biorącym udział w procesie inwestycyjnym. Pan Wojciech Bobowski- Przewodniczący Rady Gminy w Birczy oraz Pan Piotr Uruski- Poseł na Sejm RP w swoich przemówieniach zwrócili uwagę na wielkie znaczenie zakończonej inwestycji i jej pozytywny wpływ na życie mieszkańców gminy.

źródło: bircza.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ