Partner serwisu
03 listopada 2017

Moc Grudziądza

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W zakładach wodociągowych tkwi potencjał, który można wykorzystać, aby ograniczyć zakup energii od zakładów energetycznych. Dzięki produkcji energii na trzech obiektach należących do grudziądzkich wodociągów, spółka może pokryć ponad 38% zapotrzebowania energetycznego całego przedsiębiorstwa.
 

Moc Grudziądza

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu to firma, której historia zaczyna się w 1899 r. Dzięki zaangażowaniu pracowników spółki, wodociągi stale się rozwijają, obejmując swym działaniem nie tylko region miasta, ale również gminy Grudziądz.

Układ wodociągowy, jaki spółka posiada, pozwala na wykorzystanie naturalnego uwarunkowania terenu miasta. W dwóch najwyżej położonych punktach znajdują się zbiorniki wody czystej, których podstawowym zadaniem jest magazynowanie wody, co stanowi 2/3 zapotrzebowania dobowego mieszkańców miasta i gminy Grudziądz. Zbiorniki te pełnią również ważną funkcję w przypadku awarii w pobliżu SUW lub prac konserwatorskich.

Kolejną korzyścią z ich posiadania jest możliwość takiego dostosowania pompowania wody, aby pompować ją w porze nocnej, kiedy cena energii elektrycznej jest najniższa – co pozwala optymalizować koszty dostawy do odbiorców. W przypadku nierównomiernego rozbioru wody zbiorniki wyrównują ciśnienie w sieci, pełniąc funkcję bufora. Wszystkie zadania, jakie spełniają zbiorniki, pozwalają na dużą elastyczność w sposobie zarządzania pracą wodociągów.

Gospodarka energetyczna spółki

Efektywna i dobra gospodarka energetyczna zakładu wodociągowego jest możliwa tylko dzięki znajomości wszystkich czynników, które umożliwiają obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej od zakładu energetycznego. A koszt ten jest głównym czynnikiem kształtującym cenę wody. Znajomość układów zasilania oraz analiza technologii produkcji i dostawy wody pozwala na dobranie odpowiedniej taryfy energetycznej. To zaś umożliwia znaczne zoptymalizowanie kosztów zakupu energii. Znajomość technologii pozwala również na dostosowanie mocy umownej, która może spowodować generowanie niepotrzebnych kosztów. Dobranie zbyt niskiej mocy umownej to konieczność płacenia kary za jej przekroczenie, tak samo w przypadku jej przewymiarowania.

Uzyskanie najkorzystniejszej ceny za energię elektryczną jest możliwe dzięki ciągłej analizie rynku energetycznego przez pracowników spółki. Analiza taka pomaga w podjęciu decyzji, kiedy możemy przystąpić do postępowania przetargowego. Spółka mogłaby przystąpić do grupy zakupowej, ale byłoby to niekorzystne z uwagi na fakt, iż taka grupa uzyskuje jedną płaską cenę za energię elektryczną. Ponadto przynależność do grupy zakupowej jest kosztowna, gdyż trzeba zapłacić za przeprowadzenie postępowania przetargowego.

W przypadku MWiO koszty takie są zbyteczne z uwagi na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Niewątpliwie działaniem, które umożliwia ograniczenie zakupu energii elektrycznej od zakładu energetycznego, jest także produkcja energii elektrycznej na obiektach spółki.

Redukcja poprzez produkcję

W przedsiębiorstwach wodociągowych tkwi potencjał, który należy wykorzystać, aby ograniczyć zakup energii od zakładów energetycznych. MWiO wykorzystuje go w 100% z uwagi na możliwość produkcji energii na trzech swoich obiektach. Spółka pokrywa 38% zapotrzebowania całej energii elektrycznej. Największa jej produkcja odbywa się na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza i wynosi 3 898,270 kWh. Cała energia elektryczna wyprodukowana na obiektach jest zużywana na potrzeby własne.

Produkcja na oczyszczalni ścieków

Na oczyszczalni w Nowej Wsi koło Grudziądza 14% zużywanej energii elektrycznej pochodzi z zakupu od zakładu energetycznego. Produkcja energii odbywa się w odnawialnym źródle, jakim są gazogeneratory zasilane biogazem oczyszczalnianym oraz w kogeneracji zasilanej gazem ziemnym. Moc jednostek biogazowych wynosi łącznie 725 kW, natomiast moc jednostek kogeneracyjnych 670 kW. Moc umowna na tym obiekcie to 400 kW. Sprzedaż energii elektrycznej do zakładu energetycznego jest nieopłacalna, gdyż cena sprzedaży tak wyprodukowanej energii to ok. 165 zł/MWh, a zakup energii na tym obiekcie jest dwa razy droższy. Oczyszczalnia w Nowej Wsi jest w 100% samowystarczalna w zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz energię cieplną.

Cały artykuł został opublikowany w numerze 3/2017 kwartalnika "Kierunek Wod-Kan"

fot. MWiO Sp. z o. o Grudziądz
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ