Partner serwisu
25 sierpnia 2017

Od ułamka aż do 900 kW

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Jednym z najistotniejszych składników kosztów wodociągów warszawskich są koszty energii elektrycznej niezbędnej do pompowania. W spółce zainstalowanych jest ponad półtora tysiąca pomp o mocy od ułamka kW aż do 900 kW. Aby zmniejszyć zużycie energii, podjęto decyzję o opracowaniu „Programu poprawy efektywności energetycznej”. W tym celu MPWiK przeprowadził i nadal przeprowadza modernizacje wybranych obiektów.

Od ułamka  aż do 900 kW

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania obiektów spółki mają media energetyczne dostarczane przez lokalnych operatorów sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego. Energia cieplna i gaz ziemny w przeważającej części wykorzystywane są do celów grzewczych, zaś głównym przeznaczeniem energii elektrycznej są procesy technologiczne.

Największy potencjał poprawy efektywności energetycznej tkwi w energii elektrycznej, która ma największy udział w całości zużycia energii w spółce, gdyż jest wykorzystywana we wszystkich obiektach technologicznych i administracyjnych.

Przykładowo, przyjmując roczne zużycie przeciętnego gospodarstwa domowego na poziomie 2000 kWh, spółka zużywa tyle energii elektrycznej, co miasto liczące 90 tys. gospodarstw. Warte podkreślenia jest, że MPWiK jednocześnie produkuje energię elektryczną wystarczającą do zasilania miasta liczącego ok. 20 tys. gospodarstw domowych.

Koszty energii elektrycznej niezbędnej do pompowania są jednym z najistotniejszych składników kosztów przedsiębiorstwa. W spółce zainstalowanych jest ponad 1,5 tysiąca sztuk pomp o mocy od ułamka kW aż do 900 kW. Dla przykładu, zużycie energii elektrycznej przez największą zainstalowaną pompę odpowiada zapotrzebowaniu ok. 2 tys. gospodarstw domowych.

Niezbędny był kompleksowy plan działań

Aktualnie spółka posiada ponad dwieście czterdzieści obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznych dwóch operatorów. Ze względu na rozbudowaną strukturę topograficzną i organizacyjną przedsiębiorstwa, w celu realizacji działań zwiększających efektywność energetyczną, niezbędne było zaangażowanie pracowników pracujących we wszystkich obiektach technologicznych i szczeblach organizacyjnych spółki.

Wielkość zużycia energii oraz potencjalnie duże możliwości uzyskania oszczędności w tym zakresie były głównymi przesłankami podjęcia decyzji o opracowaniu „Program u poprawy efektywności energetycznej”. Wdrożenie programu miało na celu wskazanie rodzaju i zakresu pożądanych zmian w obszarze korzystania z energii oraz implementacja nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które w perspektywie czasu powinny przynieść wymierne korzyści nie tylko dla spółki, ale również dla środowiska naturalnego. Wiązało się to z koniecznością przeanalizowania wielu aspektów i przeprowadzenia dogłębnej analizy wszystkich procesów technologicznych pod kątem możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Aby zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, służby energetyczne we współpracy ze służbami technologicznymi określiły, jakie działania należy podjąć w celu zmniejszenia zużycia energii i zredukowania jej strat. Określono również nowe obszary oszczędności energii i wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych.

NASTĘPNA STRONA

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ