Partner serwisu
11 sierpnia 2017

Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni w Rudniku nad Sanem

Kategoria: Aktualności

Modernizacja obiektu kosztować będzie przeszło 11 mln złotych. Inwestycję zrealizuje firma PRIMBUD.

Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni w Rudniku nad Sanem

Jest to największa inwestycja jaka będzie w najbliższych latach realizowana w mieście. W wyniku jej realizacji zwiększy się zdolność oczyszczalni do oczyszczania ładunku ścieków z 1 000 m3 na dobę do 2 000 m3 na dobę oraz zwiększy bezpieczeństwo oczyszczania ścieków i funkcjonowania oczyszczalni. Ponadto wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stalowej w Rudniku nad Sanem stanowić będzie niezbędne uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Umowa na realizację zadania została podpisana 21 lipca 2017 r. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem”, która jest realizowana w ramach Projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę inwestycji wyłoniono Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Nowa 30 J, 37 – 400 Nisko. Konkursowa oferta opiewała na kwotę 11 291 400,00 zł brutto.

 

źródło: www.rudnik.pl

fot.: 123rf.com/ zdjęcie ilustrayjne

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ