Partner serwisu
24 lipca 2017

GPW: Nie chcemy wykorzystywać prawa wodnego jako pretekstu do podniesienia cen wody

Kategoria: Aktualności

GPW nie zgadza się z opinią wiceministra środowiska Jeśli opłaty środowiskowe nie wzrosną drastycznie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów deklaruje, że będzie kontynuowało politykę stabilnej i niskiej ceny.

GPW: Nie chcemy wykorzystywać prawa wodnego jako pretekstu do podniesienia cen wody

Wprowadzenie wysokich opłat za pobór wody uderzy zwłaszcza w mieszkańców województwa śląskiego. 20 lipca 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazał się artykuł, który powołując się na opinię wiceministra środowiska Mariusza Gajdy zarzuca przedsiębiorstwom wodociągowym zamiar wykorzystania nowego prawa wodnego jako pretekst do podniesienia cen wody. Odnosząc się szczególnie do komunikatu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. dotyczącego prognozowanych skutków nowych regulacji oraz grożących odbiorcom podwyżek cen wody wiceminister Mariusz Gajda mija się z prawdą posługując się zafałszowanymi danymi i błędnie je interpretując.

Z nowego prawa wodnego wyraźnie wynika, że całość opłat środowiskowych ponoszonych przez Spółkę może znacznie wzrosnąć. Obecne koszty za pobór wody dostarczanej dla celów zaopatrzenia ludności wynoszą 4 grosze za metr sześcienny dla wód powierzchniowych i 6,8 groszy dla wód podziemnych. Po wprowadzeniu nowego prawa zgodnie z art.274 będą wynosiły 40 groszy za metr sześcienny, co przełoży się na wzrost kosztów rocznych Spółki z tego tytułu z 6 mln do ponad 50 mln zł.

I choć można nakazać i zaczarować wszystko, to ekonomia ma swoje prawa i jeśli faktycznie opłaty środowiskowe wzrosną wielokrotnie, wcześniej czy później za to trzeba będzie zapłacić. Wtedy ten, ukryty dziś, nowy podatek za wodę pojawi się jako istotny element kosztów przedsiębiorstw wodociągowych, a następnie budżetów mieszkańców.

Stanowczy sprzeciw budzi stwierdzenie wiceministra o niepłaceniu przez GPW pełnej sumy opłat środowiskowych. W każdej chwili Spółka gotowa jest przedstawić sprawozdania z ponoszonych opłat na rzecz województwa śląskiego wynikających z korzystania ze środowiska. To jako dowód, że insynuacje te są nieprawdziwe.

Opłaty środowiskowe
W 2015 roku łączna wartość opłat środowiskowych (za pobór wody) wyniosła 7.2 mln, w 2016 roku było to 6 mln zł, a po 6 miesiącach tego roku 2,8 mln zł. Opłata jest płacona za każdy metr sześcienny wody pobieranej przez Spółkę, czy to z ujęć powierzchniowych (rzeki, jeziora, stanowiące w przypadku GPW główne źródło zaopatrzenia w wodę), czy ujęć głębinowych.

Opłata za pobór wody stanowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koszt podmiotu płacącego te daniny na rzecz Państwa. Dotyczy to nie tylko Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ale wszystkich przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jeśli zatem podmioty te nie podniosą ceny sprzedawanej wody, które będzie następstwem zwiększenia podatku za wodę, to wykażą one stratę, chyba że ktoś dopłaci różnicę między kosztami a ceną wody. Kto może dopłacić? Tylko samorząd, na terenie którego działa dane przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ