Partner serwisu

20 lat Hydroprezentacji [zobacz zdjęcia]

Kategoria: Aktualności

Tegoroczne sympozjum Hydropreznetacje było wyjątkowe. Od pierwszego minęło 20 lat. To jedna z najstarszych konferencji wodociągowych w Polsce. Na jubileuszowe spotkanie pod koniec czerwca do Krynic Zdroju przybyli przedstawiciele firm wod-kan z całego kraju oraz firm powiązanych z branżą.

20 lat Hydroprezentacji [zobacz zdjęcia]

Hydroprezentacje odbywają się rokrocznie nieprzerwanie od 1998 roku. Od początku ich organizatorem jest Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Od kilku lat konferencja odbywa się przy współorganizacji Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Wcześniej współorganizatorem, a dziś patronem merytorycznym wydarzenia jest Politechnika Śląska w Gliwicach – Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Branżowo patronują jej Katowickie Wodociągi S.A. i Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

W tym roku konferencja odbyła się pod patronatem medialnym czasopism „Wodociągi – Kanalizacja”, „Kierunek Wod-Kan” i „Inżynieria bezwykopwa” oraz Portalu komunalnego, a także portali kierunekwodkan.pl i Inzynieria.com.

Na sympozjum podejmowana jest aktualna tematyka dotyczącą szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Poruszana problematyka traktowana jest kompleksowo w wymiarze technicznym, ekonomicznym, społecznym i prawnym.  Zakres tematyczny jest bardzo szeroki począwszy od ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, przez funkcjonowanie zakładów uzdatniania wody i oczyszczanie ścieków, po działanie pompowni, sieci przewodów magistralnych, rozdzielczych, przyłączy wodociągowych, instalacji wewnętrznych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Uczestnikami sympozjum są naukowcy i praktycy – projektanci, wykonawcy, eksploatatorzy i producenci infrastruktury wod.-kan.

Hydroprezntacji od 20 lat stanowią forum dyskusyjne poruszające problematykę nurtującą środowisko wodociągowo-kanalizacyjne. W przeszłości były miejscem omawiania stanu przygotowania Polski do wejścia w struktury Unii Europejskiej, dostosowania ustawodawstwa polskiego do wymagań unijnych oraz procesów wdrażania. Sympozjum stało się miejscem dyskusji na temat kształtowania i wdrażana szeregu aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej takich jak m.in. Prawo Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków czy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Konferencja jest także miejscem omawiania programów inwestycyjnych, szacowania kosztów i wskazania źródeł finansowania oraz sposobu ich realizacji. Inicjuje również wdrażanie w wodociągach i kanalizacji światowych technologii dotyczących współczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych.

Dzisiejsze tematy branży
Mimo upływu lat, zmiany lokalizacji i ludzi, którzy uczestniczą w sympozjum nie zmieniło się  jedno – Hydroprezntacje poruszają aktualne problemy dotyczące nowych wyzwań i wymagań, przed którymi stoi branża wodociągowa. Tak było i w tym roku. Nie zabrakło też najgorętszego tematu branży – zmian w ustawie Prawo wodne. Obszerną prezentację poświęconą informacjom w tym zakresie przedstawił dr Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,  Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Jubileusz 20-lecia Hydroprentacji był okazją do spojrzenia wstecz trochę z nostalgią i trochę z dumą z osiągnieć branży.  Sympozjum otwarła prezentacja „20 lat minęło…” stanowiąca serię wspomnień, zdjęć i informacji na temat kolejnych edycji konferencji. Jej uzupełnieniem było wystąpienie prof. dr hab. inż. Karola Kusia z Politechniki Śląskiej zatytułowane „20 lat Hydroprezentacji – analiza i ocena merytoryczna dokonań w  gospodarce wodno-ściekowej Polski w latach 1998 – 2017”.

Wśród 15 referatów wygłoszonych podczas tegorocznych Hydroprezntcji znalazły się takie tematy jak zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich w sytuacjach kryzysowych, praktyczne sposoby zapewnienia jakości wody w trakcie dystrybucji, wykorzystanie telemetrii w układzie zasilania sprzężonego w systemie SCADA w celu ograniczania strat wody oraz zarządzanie zasobami wód oraz procesami produkcji i dystrybucji wody. Prelekcje zostały także poświęcone możliwościom budowy sieci wodociągowych bezwykopowo i ocenie kosztów tych inwestycji, problemom regulacji pompowni sterowanych falownikami przy ich szeregowej współpracy i praktycznemu podejściu do budowy systemu zarządzania wodami deszczowymi. W ramach sympozjum zostały również zaprezentowane zaplanowane efekty rzeczowe i ekologiczne głównych przedsięwzięć projektu RadomKlima.

Hydroprezentacje to miejsce nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych. Uczestnicy sympozjum mieli okazję uzyskać informacje na temat produktów oraz nowych rozwiązań i technologii oferowanych przez firmy, które są partnerami konferencji – Hobas, Złote Runo, PAM Saint-Gobain i Jafar.

Wyjątkowe spotkanie
Tegoroczne sympozjum Hydroprezentacje były okazją do niecodziennego spotkania. Gościem specjalnym wydarzenia był Krzysztof Baranowski, jedna z najbardziej znanych postaci polskiego żeglarstwa, kapitan jachtowy, który jako pierwszy i dotychczas jedyny Polak dwukrotnie sam opłynął kulę ziemską. Z wykształcenia jest inżynierem elektronikiem i dziennikarzem. Z zamiłowania jest też reżyserem filmowy i nauczyciel. Jest twórcą i prowadzącym „Szkołę pod Żaglami”. W przeszłości był redaktorem popularyzującym naukę i technikę w „Trybunie Ludu”, później komentatorem TVP, a następnie redaktorem naczelnym magazynu „Jachting”.  Jest autorem dwudziestu pozycji książkowych oraz ponad 50 filmów dokumentalnych o tematyce morskiej.

W jego książkach można, wprost lub między wierszami, znaleźć nie tylko cenne informacje dla pasjonatów żeglarstwa, ale także dla kadry zarządzającej. W ostatniej zatytułowanej „Uczucia oceaniczne” pokazuje jak emocje pojawiające się w sytuacji zagrożenia, stresu i braku komfortu wpływają na reakcje i zachowania ludzi. Jak konflikt może zmienić panujące relacje, niekoniecznie na gorsze. Obrazując te stany wychodzi poza pokład jachtu i traktuje je w kategoriach uniwersalnych. Odnosi je nie tylko do relacji członków załogi, ale i kierowników i ich podwładnych. Anegdotami z podróży oraz wiedzą z zakresu zarządzania ludźmi oraz umiejętnościami angażowania ich w realizację celów podzielił się z uczestnikami jubileuszowego sympozjum Hydroprezentacje XX`2017.

 

Galeria XX Hydroprezentacje 2017

 

Agnieszka Jaszkaniec, Katowickie Wodociągi S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ