Partner serwisu
19 lipca 2017

Skierniewice otrzymają ponad 32 mln zł pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Kategoria: Aktualności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach otrzymał ponad 32 mln zł pożyczki m.in. na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej, modernizacją ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

Skierniewice otrzymają ponad 32 mln zł pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

NFOŚiGW zawarł umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Jest to uzupełnienie wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach otrzyma ponad 32 mln zł pożyczki.

Umowa została ratyfikowana w obecności Pawła Sałka-Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Artura Michalskiego Zastępcy Prezesa NFOŚiGW, Jacka Pełki – Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach, Krzysztofa Jażdżyka Prezydenta miasta Skierniewice.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie aglomeracji Skierniewice. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody, stacji uzdatnia wody oraz przepompowni ścieków.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 140 277 471,63 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

Źródło i Fot.: nfosigw.gov.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ