Partner serwisu
26 czerwca 2017

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Koło

Kategoria: Aktualności

Na terenie Aglomeracji Koło zostanie gruntownie przebudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków Wybudowany zostanie m.in. nowy reaktor biologiczny. Dodatkowo planuje się montaż instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Koło

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kole podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Koło” – w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na terenie Aglomeracji Koło i polegać będzie na gruntownej przebudowie istniejącej oczyszczalni wraz z jej modernizacją. Zakłada się wybudowanie nowego, dwuciągowego, skompaktowanego obiektu oczyszczalni – nowych reaktorów biologicznych oraz koniecznych zbiorników towarzyszących, w tym laguny hydroponicznej. Wszystkie urządzenia ciągu technologicznego i obsługowego usytuowane będą w jednym budynku o estetycznej architekturze. Z uwagi na konieczność zminimalizowania wpływu oczyszczalni na środowisko w tym niekorzystne zmiany klimatyczne, zakłada się przykrycie i zaizolowanie całego obiektu. Oczyszczalnia dostosowana będzie do aktualnych wymogów eksploatacyjnych oraz wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Dodatkowo planuje się montaż instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni. Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków pozostanie niezmienna i wynosić będzie Qdśr = 10 000 m3/d. oraz 96 667 RLM.
 
Głównym celem projektu jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych na terenie aglomeracji Koło i poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło znacznie podwyższy standard techniczny obiektu oraz zapewni wzrost jej sprawności hydraulicznej i technologicznej, związanej z możliwością poprawnej redukcji zmiennych ładunków zanieczyszczeń, w perspektywie kilku najbliższych dekad. W wyniku zmian technologicznych poprawi się stabilność jakości ścieków oczyszczonych. Zminimalizuje się także uciążliwość oczyszczalni dla środowiska. Realizacja projektu oznacza praktyczne wdrożenie wymagań, co do ochrony środowiska zgodnie z prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej, w tym przyczyni się do wyeliminowania zagrożenia degradacji środowiska.
 
Zgodnie z zawartą umową planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 43 430 126 PLN (netto) w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 27 686 705 PLN. 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec 2018 r.
 
 

Stanisław Maciaszek, Burmistrz Miasta Koła

Źródło i Fot.: www.kolo.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ