Partner serwisu
19 czerwca 2017

MPWiK S.A. w Krakowie zrealizuje kolejny projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Kategoria: Aktualności

Budowa oraz modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, wdrożenie inteligentnego systemu do nadzorowania funkcjonowania sieci, zakup sprzętu specjalistycznego oraz unowocześnianie Zakładu Oczyszczalnia Ścieków „Płaszów”. Zadania te zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”.

MPWiK S.A. w Krakowie zrealizuje kolejny projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” obejmuje 27 kontraktów związanych z budową oraz modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. W ramach inwestycji powstanie ponad 6 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz 3,5 km sieci wodociągowej. Zaplanowane modernizacje, remonty i przebudowy obejmą łącznie ok. 30 km sieci.

Planowany całkowity koszt Projektu wynosi ok. 170 mln zł brutto, przy czym dofinansowanie udzielone na realizację przedsięwzięcia to ok. 84,5 mln zł. Wkład własny MPWiK S.A. w Krakowie wynosi ok. 85,5 mln zł.

Budowa całkiem nowych odcinków kanalizacji sanitarnej pozwoli na przyłączenie do systemu kanalizacyjnego miasta budynków położonych na obszarach peryferyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Renowacja już istniejących przewodów kanalizacyjnych poprawi ich sprawność i znacząco wpłynie na ochronę środowiska naturalnego. W ramach zamierzenia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”, przewidziano również zakup sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do utrzymania należytego stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej oraz wdrożenie inteligentnego systemu do nadzorowania funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Zaplanowano także dalsze prace związane z unowocześnianiem Zakładu Oczyszczalnia Ścieków „Płaszów” – powstanie nowy piaskownik oraz dodatkowy węzeł przeróbki osadów. Inwestycja ta zaowocuje maksymalizacją produkcji biogazu i poprawą procesu oczyszczania ścieków. Rozpoczęcie zadań określonych w Projekcie planowane jest na połowę bieżącego roku. 

28 marca 2017 roku w Warszawie podpisana została przez Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Kazimierza Kujdę oraz przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie – Piotra Ziętarę i Pawła Senderka umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”.

NASTĘPNA STRONA

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ