Partner serwisu

RPO: Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Kategoria: Aktualności

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie". Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

RPO: Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 7 074 289,17 zł brutto (5 762 206,64 zł netto). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 55,99% wydatków kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 3 220 520,52 zł. Planowany termin realizacji projektu to lata 2017 i 2018.

W ramach projektu wybudowany zostanie kolektor sanitarny wraz z obiektami technologicznymi m.in. przepompownią ścieków. Kolektor ten zapewni tranzyt wszystkich ścieków komunalnych ze skanalizowanego obszaru Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, która zapewni w wysokim stopniu oczyszczanie ścieków z uwagi na zastosowane tam nowoczesne technologie. Szacowana długość kolektora sanitarnego wynosi 9,5 km.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy poziomu oczyszczania ścieków Gminy Piława Górna a dzięki temu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby. Sprowadzenie ścieków z aglomeracji Piława Górna do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Bielawie, na której w ramach zrealizowanego przy współudziale środków z Funduszu Spójności w poprzedniej perspektywie finansowania 2007-2013 projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" wybudowana została między innymi stacja do produkcji biogazu, umożliwi zwiększenie produkcji biogazu i pozyskiwania energii odnawialnej.

 

Źródło: wik.dzierzoniow.pl

Fot.: 123rf.com / Zdjęcie ilustracyjne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ