Partner serwisu
24 maja 2017

Polsko-czeskie rozmowy o gospodarce wodnej

Kategoria: Aktualności

Kwestie dotyczące gospodarki wodnej, w tym m.in. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i realizacji celów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, były głównym tematem spotkania wiceministra środowiska Mariusza Gajdy i Alesia Kendika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej.

Polsko-czeskie rozmowy o gospodarce wodnej

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)
Ministrowie rozmawiali m.in. o kwestiach związanych z Ramową Dyrektywą Wodną, która  zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia dobrego stanu wód do końca III cyklu wdrażania Planów gospodarowania wodami (PGW), tj. do roku 2027. Stan ten jest  oceniany na podstawie kryteriów chemicznych, biologicznych oraz hydromorfologicznych. Pogorszenie któregokolwiek z nich ze względu na prowadzenie inwestycji wymaga zapisania przez państwo członkowskie tzw. derogacji, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 RDW, a tym samym wskazania nadrzędnego interesu publicznego.

Realizacja celów dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych
Kolejnym tematem polsko-czeskich rozmów były zagadnienia związane z realizacją celów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jak podkreślił wiceminister Mariusz Gajda, Polska realizuje jej postanowienia w szczególności poprzez sukcesywną realizację przedsięwzięć związanych z oczyszczalniami ścieków i infrastrukturą kanalizacyjną. W Polsce realizacja gospodarki wodno-ściekowej należy do zadań własnych gmin.

Minister Gajda przypomniał, że w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2003-2015 wybudowano ponad 83 tys. km sieci kanalizacyjnej, 420 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzono ponad 1500 inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Dodał również, że z planów inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w ramach piątej aktualizacji KPOŚK planowane jest wybudowanie ponad 14 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie ponad 3,4 tys. km infrastruktury kanalizacyjnej.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ