Partner serwisu
11 maja 2017

MPWiK Puławy z nowym projektem

Kategoria: Aktualności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" spółka z o.o. w Puławach otrzymało dofinansowanie m in. na: wymianę starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych, zakup sprzętu na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków oraz zakup wodomierzy i nowoczesnych nakładek. Przewidywalne zakończenie prac to IV kwartał 2019 r.

MPWiK Puławy z nowym projektem

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" spółka z o.o. w Puławach podpisał z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałków Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w m. Puławy". Podpisana umowa dotyczy wniosku złożonego do konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita przewidywana wartość Projektu wynosi 12 474 574,31 PLN z przyznanym dofinansowaniem w kwocie nieprzekraczającej 6 394 978,45 PLN co stanowi 63,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 

W ramach projektu zrealizowane będą między innymi następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

  • wymiana starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych na nowe rury z polietylenu o łącznej długości około 9 km. Wymianie podlegają również odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego
  • zakup sprzętu na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków
  • zakup wodomierzy i nowoczesnych nakładek umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierza.

 

Źródło: mpwik.pulawy.pl

Fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ