Partner serwisu
27 kwietnia 2017

Oczyszczalnia ścieków w Pińczowie została zmodernizowana

Kategoria: Aktualności

Pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wodociągami Pińczowskimi podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 26 335 442, 28 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Pińczowie została zmodernizowana

Projekt realizowany będzie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 26 335 442, 28 zł.

Wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych inwestycji to 63,75%.

W skład inwestycji wchodzi 5 zadań:

  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Pińczowie
  • wykonanie awaryjnego ujęcia wody przy ul. 7 Źródeł
  • budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirki i Wigury
  • budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej
  • stworzenie elektronicznego systemu obsługi sieci wod-kan (GIS) na terenie aglomeracji Pińczów

Realizacja zadania planowana jest na 3 lata, a zakończenie przewidziane w 2020 roku.

Źródło i Fot.: pinczow.com.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ