Partner serwisu
27 kwietnia 2017

Została zakończona modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żywcu

Kategoria: Aktualności

Firma AQUA SEEN Sp. z o.o. zakończyła modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Żywcu. Inwestycja obejmowała m.in.: modyfikację istniejącego węzła koagulacji, separacji zawiesiny oraz filtracji pośpiesznej.

Została zakończona modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żywcu

W listopadzie 2014 roku firma AQUA SEEN Sp. z o.o. rozpoczęła modernizację SUW w Żywcu, bazującej na ujęciu wody powierzchniowej, w celu poprawy funkcjonowania węzła koagulacji, separacji zawiesiny oraz filtracji pośpiesznej poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. 

Modernizacja obejmowała modyfikację istniejącego węzła koagulacji o wydajności 12 600 m3/d do standardu zespolonych komór flokulacji, sedymentacji i flotacji ciśnieniowej oraz wyposażenie układu filtracji pospiesznej o wydajności 14 400 m3/d w system APF (Analizatorów Pracy Filtra) pozwalających na sterowanie tym procesem z uwzględnieniem kontroli ilości cząstek w filtracie.

Efekty modernizacji:
1) Poprawa parametrów jakościowych wody uzdatnionej w zakresie:

a) obniżenia stężenia glinu pozostałego do poziomu nieprzekraczającego 0,15 mg Al/dm3 niezależnie od jakości wody surowej,
b) obniżenia ilości cząstek wpływających na istniejący układ filtracji o ponad 25%,
c) minimalizacja niebezpieczeństwa przedostania się bakterii patogennych przez filtry pospieszne.

2) Poprzez realizację procesu sedymentacji oraz flotacji ciśnieniowej w jednym urządzeniu uzyskano następujące efekty:

a) redukcja ilości cząstek o rozmiarach 1-100 μm po komorach o min. 25%,
b) poprawa warunków flokulacji,
c) zwiększenie skuteczności usuwania cząstek o niskiej prędkości sedymentacji zwłaszcza w okresie niskich temperatur koagulowanej wody surowej.

3) Efekt modernizacji całego układu technologicznego SUW:

a) poprawa procesu flokulacji,
b) istotne zwiększenie skuteczności separacji zawiesiny pokoagulacyjnej,
c) zmniejszenie obciążenia filtrów ładunkiem zawiesiny,
d) zmniejszenie strat wody na potrzeby własne SUW,
e) wyeliminowanie bakterii z grupy coli w wodzie kierowanej do sieci wodociągowej.

Źródło: www.aquaseen.pl

Fot.: 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ