Partner serwisu
29 marca 2017

130 mln zł na kanalizację deszczową w Bydgoszczy

Kategoria: Aktualności

Umowę w sprawie unijnego dofinansowania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy podpisano dzisiaj w NFOŚiGW. Przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad 266 mln zł przy blisko 130 mln zł dofinansowania. To największa jak dotąd inicjatywa finansowana ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach tego typu projektów.

130 mln zł na kanalizację deszczową w Bydgoszczy

Beneficjentem unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Umowę na dofinansowanie podpisali: Roman Wójcik – zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Stanisław Drzewiecki – prezes Zarządu i Włodzimierz Smoczyński, członek Zarządu bydgoskiej spółki.

Zakres przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę 14 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Spodziewany efekt ekologiczny projektu to ok. 37 tys. m. sześciennych objętości retencjonowanej wody.

Celem tego dużego przedsięwzięcia jest maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, wprowadzenia (po podczyszczeniu) do stawów lub oczek wodnych. Projekt przyczyni się do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic, a także zmniejszy zużycie wody z sieci miejskiej związane z podlewaniem zieleni.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. na te prace otrzyma 129 967 173,80 zł dofinansowania przy całkowitym koszcie projektu 266 448 981,55 zł.

 

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ