Partner serwisu
24 marca 2017

Memorandum o współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej

Kategoria: Aktualności

Mariusz Gajda, wiceminister środowiska oraz dr László Felkai, wiceminister spraw wewnętrznych Węgier, podpisali Memorandum o współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej.

Memorandum o współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej

Dokument obejmuje takie obszary współdziałania, jak m.in. opracowanie i wdrożenie przepisów w zakresie gospodarki wodnej oraz wspólne uzgadnianie kwestii związanych z unijną polityką wodną. Strony będą także wdrażać i wymieniać się strategiami w kwestiach będących przedmiotem Memorandum. Ponadto Ministerstwo Środowiska Polski oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier będą współpracowały na rzecz edukacji i budowania świadomości lokalnej na temat zintegrowanej gospodarki wodnej.

Porozumienie dotyczy także współpracy technicznej. Obejmuje ona m.in. prowadzenie zintegrowanej gospodarki w skali dorzecza, w tym wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznego gospodarowania na obszarach dorzeczy.

– Ważnym elementem naszej współpracy będzie monitorowanie i zarządzanie jakością wody, a także zarządzanie ryzykiem powodzi i suszy. Chcemy także współdziałać na rzecz gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, a także oczyszczania ścieków – podkreślił Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Wdrażając memorandum, strony zapewnią współpracę między swoimi odpowiednimi jednostkami administracji państwowej, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, jednostkami i instytutami technologicznymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami z obydwu krajów w niezbędnych sytuacjach.

Memorandum wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywało przez 5 lat. Następnie zostanie automatycznie przedłużone o kolejne pięcioletnie okresy.

Źródło i Fot.: www.mos.gov.pl

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ