Partner serwisu
14 marca 2017

Projekt ze Skierniewic z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Kategoria: Aktualności

Wod-Kan Skierniewice podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł netto dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

Projekt ze Skierniewic z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Pod względem wysokości wnioskowanego dofinansowania Skierniewice z kwotą ponad 73 mln zł znalazły się na 5 miejscu za Katowicami, Jarocinem, Krakowem i Opolem.

Rozpoczęcie pierwszych inwestycji (wyłonienie wykonawców) planowane jest na III kwartał 2017 r. Przypomnijmy, że całkowity koszt projektu wynosi 114 686 770,43 zł netto (140 277 471,63 zł brutto). Kwota dofinansowania to 73 112 816,14 zł netto, tj. 63,75% całości zadania. Wkład własny ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. Skierniewice wynosi 41 573 954,29 zł netto, w tym pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 37 342 832,95 zł. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2014 i kończy 31 grudnia 2022 r. Dzięki realizacji projektu 935 mieszkańców zyska mozliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a 119 skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

W zakres projektu wchodzą następujące zadania:

  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej
  • Budowa około 7,5 km kanalizacji sanitarnej w ul. Trakcyjnej, Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej, Trakcyjnej, Pomarańczowej, Młynarskiej, Plantowej,Prostej, Wąskiej, Równoległej, Irysowej, Cytrynowej, Kwiatowej, Zadębie sięgacz, Nowobielańskiej,Miłej, Granicznej, Nowobielańskiej/Dobrej.
  • Rozdział około 5 km kanalizacji ogólnospławnej w ul. Armii Krajowej, Trzcińskiej, Niepodległości, Kopernika, Nasturcjowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja.
  • Modernizacja 30 sztuk przepompowni ścieków (w tym budowa monitoringu sieci kanalizacyjnej) wraz z budową systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej.
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody – wraz z budową nowego ujęcia wody,
  • Budowa około 1,7 kmsieci wodociągowej w ul. Traugutta, Trakcyjnej, Miłej, wraz z przebudową wodociągu w ul. Armii Krajowej.
  • Zakup trzech samochodów specjalistycznych do eksploatacji sieci wod-kan.
  • Modernizacja stacji transformatorowych oczyszczalni ścieków i SUW.
  • Zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółki.

 

 

 

Źródło i fot.: wodkan-skierniewice.com.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ