Partner serwisu
23 lutego 2017

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Piegonisko-Wieś

Kategoria: Aktualności

Zakończono opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Piegonisku-Wsi i uzyskano warunki przyłączenia sieci elektroenergetycznej. Gmina Brzeziny czeka na decyzję ostateczną Urzędu Marszałkowskiego, wtedy rozpocznie procedurę przetargową i realizację inwestycji.

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Piegonisko-Wieś

Gmina Brzeziny złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 02 do 16 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Wniosek na operację pod nazwą „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko-Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska", znalazł się na 50 miejscu listy rankingowej do dofinansowania na 77 zaakceptowanych po ocenie formalnej, uzyskując 16 punktów przy wymaganej minimalnej ilości 12 punktów i został skierowany do dalszej oceny merytorycznej. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 552065 zł. Ostateczna kwota realizacji inwestycji będzie określona po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek gminy, mamy nadzieję, że przejdzie kolejną ocenę i zgodnie przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji zostanie zrealizowany w przewidywalnym terminie na przestrzeni 2018-2019 roku z dofinansowaniem 63,63% środkami unijnymi.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • zakup działki z uregulowaniem jej stanu prawnego,
  • budowę ujęcia wody w postaci studni głębinowej,
  • budowę budynku stacji uzdatniania wody o wymiarach 20x8m,
  • ustawienie zbiornika wyrównawczego stalowego o pojemności 150m3,
  • budowę zbiornika wód popłucznych o wymiarach 5x5m,
  • budowę zbiornika dla wody oczyszczonej i spustowej ze zbiornika wyrównawczego o wymiarach 20x20m o wysokości 2m i pojemności 200m3,
  • budowę ogrodzenia,
  • utwardzenie części placu i drogi dojazdowej oraz dojścia z kostki brukowej na terenie stacji o powierzchni łącznej 80m2,
  • doprowadzenie energii.

W chwili obecnej inwestycja jest już w fazie wstępnej. W ubiegłym roku została zakupiona działka o powierzchni 0,20 ha, zostały przeprowadzone podziały gruntu przez właściciela działki, opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową odwiertu z całym postępowaniem hydrogeologicznym, dokonano odwiertu studni głębinowej o głębokości 43,5m pod nadzorem geologa z pozwoleniem na korzystanie ze studni i ustaloną jakością wody, potwierdzoną przez służby sanitarno-epidemiologiczne i decyzją Starosty Kaliskiego.

Stacja uzdatniania wody w Piegonisku-Wsi będzie zaopatrywać w wodę kilka miejscowości, szczególnie oddalonych od źródła wody dotychczasowego ujęcia w Czempiszu. Woda popłynie do miejscowości Piegonisko-Wieś, Sobiesęki, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Pustkowie i Rożenno. Odciąży istniejące stacje w Czempiszu i Pieczyskach, które zwłaszcza w okresie letnim dostarczały i uzupełniały braki wody. Nowa stacja w znaczny sposób poprawi jakość dostarczanej wody, ciśnienie w wodociągu, ustabilizuje ciągłość dostaw, poprawi znacznie bilans wody w gminie Brzeziny i będzie rezerwą wody w sytuacjach kryzysowych niedoboru na pozostałych stacjach.

Źródło: www.brzeziny-gmina.pl

Fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ