Partner serwisu
17 lutego 2017

Ponad 56 mln zł dofinansowania trafi do Rzeszowa

Kategoria: Aktualności

„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł, z czego ponad 56 mln zł dofinansowania wypłaci z kasy Unia Europejska. NFOŚiGW podpisał dzisiaj setną umowę w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Ponad 56 mln zł dofinansowania trafi do Rzeszowa

Rzeszowska inwestycja powinna być zrealizowana do 2022 r. W ramach projektu zaplanowano budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, która obejmuje: modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych w celu zmniejszenia ilości i poprawy struktury osadów; budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej; modernizację magistrali wodociągowej oraz modernizację zbiorników wody pitnej w Rzeszowie. Zaplanowano także wykonanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przewidywany efekt rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: przebudowę jednej oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, a także 11 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz 4,31 km przebudowanej sieci wodociągowej. Z kolei efekt ekologiczny projektu – rozumiany jako wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – to 170 RLM oraz 1 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania.

Umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie podpisano 16 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjenta reprezentował Robert Nędza, Prezes Zarządu, a ze strony Narodowego Funduszu obecny był Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu.

NASTĘPNA STRONA

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ