Partner serwisu
13 lutego 2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów

Kategoria: Aktualności

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów” dla Gminy Bierawa do kwo-ty 4 800 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów

Obecnie ścieki powstające w gospodarstwach domowych wsi Lubieszów gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników, podjęto decyzję o budowie zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Planowana inwestycja poprawi stan środowiska na przyległych terenach, w szczególności w zakresie ochrony wód.

Zadanie polega na skanalizowaniu w systemie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej części miejscowości Lubieszów, zamieszkałej przez blisko 530 mieszkańców. Budowana kanalizacja obejmie 414 mieszkańców. Zaprojektowaną kanalizację sanitarną przewiduje się włączyć do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w Lubieszowie, a wybudowanej w 2013 r. w ramach realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w Zakładach Azotowych Kędzierzyn”.

Gminę Bierawa zamieszkuje ponad 7 480 mieszkańców, z czego ponad 5 700  tj. 76,38 % korzysta z kanalizacji. W miejscowości Bierawa 1 300 mieszkańców korzysta z kanalizacji, a z 11 sołectw wchodzących w skład gminy Bierawa system kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem 10 sołectw tj. Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia i Stare Koźle 4 419 mieszkańców. Realizacja zadania pozwoli na wzrost ogólnego wskaźnika skanalizowania gminy Bierawa o 5,53 %. Skanalizowanie sołectwa Lubieszów pozwoli na osiągnięcie stopnia skanalizowania w blisko 82%.

Źródło i Fot.: WFOŚiGW w Opolu

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ