Partner serwisu
24 stycznia 2017

Wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie

Kategoria: Aktualności

Podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyło Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. z Gliwic. – całkowita cena ofertowa brutto – 218 940,00 zł.

Wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie

Zakłada się, że projektowane będą co najmniej następujące nowe obiekty:

 1. Węzeł sitopiaskownika.
 2. Osadnik wtórny z komorą rozdziału i pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego.
 3. Stacja dmuchaw.
 4. Komora magazynowania osadu.
 5. Budynek odwadniania osadu i produkcji nawozu wraz z magazynem osadu.

W ogólnym ujęciu rzeczowym zakres kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie obejmował co najmniej wykonanie:

 • Modernizacji części mechanicznej oczyszczalni – wykonania nowego węzła sitopiaskownika.
 • Modernizacji układu tłocznego z wykonaniem nowej komory rozdziału ścieków.
 • Modernizacji i rozbudowy reaktora biologicznego (pod kątem dostosowania do ilości i składu ścieków - na bazie bilansu ścieków).
 • Wykonania nowego osadnika wtórnego z pompownią recyrkulacji i osadu nadmiernego.
 • Wykonania nowej stacji dmuchaw.
 • Renowacji zagęszczacza grawitacyjnego.
 • Wykonania zbiornika magazynowania osadu.
 • Wykonania węzła odwadniania osadu i produkcji nawozów.
 • Wymiany systemu AKPiA i elektroenergetycznego oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW.

Wykonana inwestycja ma doprowadzić do powstania projektu kompletnej i zdolnej do funkcjonowania oczyszczalni, z pełnym ciągiem oczyszczania ścieków, obróbki osadów, produkcji granulatu - nawozu wapnowego oraz zapleczem, bez konieczności wykonywania żadnych prac ani robót dodatkowych.

Termin realizacji zadania – 31.01.2018 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Źródło: www.suchedniow.pl

Fot.: 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ