Partner serwisu
20 stycznia 2017

Kolejny krok w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Henrykowie

Kategoria: Aktualności

Po zrealizowanym zadaniu dotyczącym „Wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie”, przyszedł czas na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia. W tym zakresie umowę podpisaliśmy z EKOCENTRUM Sp. o.o. z Wrocławia.

Kolejny krok w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Henrykowie

Wykonawca w ramach podpisanej ze spółką umowy przygotuje kompleksową dokumentację, w której zakres wchodzi m.in. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), w tym:

  • uzyskanie decyzji środowiskowej i potrzebnym do tego celu Raportem oceny oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji;
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

Wraz z przygotowaniem PFU wykonawca sporządzi ustalenie „wartości zamówienia”, przygotuje zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji, a także opracuje „Warunki wykonania i odbioru robót”. Wykonawca jest również odpowiedzialny za sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności, a także przygotowanie kosztorysu realizacji projektu. Ponadto udzieli działającemu w spółce zespołowi projektowemu ds. modernizacji i rozwoju oczyszczalni ścieków w Henrykowie wsparcia technicznego na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Źródło i Fot.: www.mpwik-leszno.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ