Partner serwisu
11 stycznia 2017

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie inwestuje w GIS

Kategoria: Aktualności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie wdrożyło rozwiązanie GEOSECMA Wod-kan do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Decyzja była podyktowana koniecznością usprawnienia działania zakładu w obszarze inwentaryzacji i paszportyzacji wszystkich elementów sieci. Do tej pory przedsiębiorstwo komunalne w Sompolnie pracowało w oparciu o papierowe arkusze map zasobu geodezyjnego i zdigitalizowane mapy rastrowe, które nie odzwierciedlały faktycznego stanu infrastruktury.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie inwestuje w GIS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie świadczy usługi dla prawie 3 tysięcy odbiorców usług, co przekłada się na liczbę około 11 tys. osób. Spółka eksploatuje 4 stacje uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków, 18 pompowni ścieków i zarządza siecią wodociągową o długości 250 km oraz siecią kanalizacyjną o długości 50 km. Oprócz działań związanych z branżą wodnokanalizacyjną zakład zajmuje się także gospodarką i zarządzaniem odpadami, a także zarządzaniem nieruchomościami.

Pełna kontrola nad siecią
Z uwagi na potrzebę ciągłego podnoszenia jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zakład zdecydował się na instalację rozwiązania opartego o system informacji przestrzennej (GIS), który usprawnia proces inwentaryzacji i paszportyzacji sieci. Dzięki oprogramowaniu GEOSECMA inwentaryzacja może być przeprowadzana bardziej szczegółowo, z uwzględnieniem takich informacji, jak: ilość zasuw, parametry poszczególnych elementów sieci, m.in. daty montażu czy terminy ostatnich przeglądów.

– Brak dokładnej informacji o umiejscowieniu poszczególnych elementów infrastruktury wydłuża czas związany z wydawaniem warunków technicznych, projektowaniem i wykonywaniem przyłączy oraz usuwaniem skutków awarii – mówi Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie Janusz Stankiewicz. – Obecnie na ukończeniu jest proces przenoszenia danych do systemu. Chodzi o elementy pochodzące ze starych arkuszy, co do których mamy wiedzę, że są zlokalizowane prawidłowo. Etap ten zrealizowany jest w 90%. Jednocześnie wykonujemy dokumentację zdjęciową głównych obiektów i elementów infrastruktury. Pozwoli to na szybsze uzupełnienie wszystkich punktów o opisy, co nastąpi w drugim etapie wdrożenia – dodaje Janusz Stankiewicz.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ