Partner serwisu
21 grudnia 2016

Oczyszczalnia Ścieków w Lwówku Śląskim zostanie przebudowana

Kategoria: Aktualności

PWiK w Bolesławcu uzyskało dofinansowanie na przebudowę oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, zagęszczacza grawitacyjnego osadu wraz z rurociągami międzyobiektowymi i okablowaniem, remont istniejących obiektów polegający na wymianie urządzeń, modernizacja piaskownika.

Oczyszczalnia Ścieków w Lwówku Śląskim zostanie przebudowana

W październiku 2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Stosowną umowę podpisali prezes zarządu PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król i prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzeki Bóbr i dorzecza Odry. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 572 104,53 zł, w tym udzielone dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości nie większej niż 2 380 132,67 zł.

Roboty budowlane na oczyszczalni ścieków rozpoczną się wiosną 2017 roku i potrwają do połowy 2018 roku.

NASTĘPNA STRONA

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ