Partner serwisu
19 grudnia 2016

Plan rozwoju Toruńskich Wodociągów

Kategoria: Aktualności

Likwidacja oczyszczalni ścieków w Czerniewicach oraz modernizacja oczyszczalni na Bydgoskim Przedmieściu poprzez budowę hermetycznej hali – to niektóre z działań Toruńskich Wodociągów ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Plan rozwoju Toruńskich Wodociągów

– Jak co roku przedstawiamy radnym aktualizacje naszych zamierzeń inwestycyjnych. Tym razem nasz plan dotyczący nadchodzących kilku lat zawiera kwotę 185 mln zł. Jak zwykle priorytetem dla nas jest realizacja projektów unijnych, czyli tych zadań związanych z dofinansowaniem unijnym, ponieważ w sierpniu podpisaliśmy umowę na duży projekt o wartości 140 mln zł brutto, zawierający wiele ważnych dla miasta zadań – mówił Prezes Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Władysław Majewski. – Jeszcze w grudniu w ramach tego projektu zamierzamy zawrzeć pierwszą umowę wykonawczą dotyczącą likwidacji oczyszczalni ścieków w Czerniewicach. 

Na terenie Gminy Miasta Toruń z usług wodociągowych korzysta 98,2%, a z usług kanalizacyjnych 98% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2016-2023” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Projekt obejmuje wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Torunia, modernizację sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi, modernizację kolektora B metodą bezwykopową, modernizację i budowę urządzeń, obiektów i instalacji na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz budowę kolektora deszczowego w ul. Chrobrego. Zlikwidowana zostanie również osiedlowa oczyszczalna ścieków w Czerniewicach, powodująca uciążliwości dla mieszkańców osiedla wynikające z eksploatacji obiektu, wraz z budową tłoczni z kanałem tłocznym odprowadzającym ścieki poprzez istniejącą kanalizację Torunia do Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz budową wodociągu łączącego sieć wodociągową Czerniewic z siecią wodociągową Torunia.

– Likwidacja oczyszczalnie ścieków w Czerniewicach była zapowiadana już od kilku lat. W przyszłym roku dojdzie ona do skutku i ewentualne lokalne utrapienia w postaci przykrych zapachów wydobywających się z istniejącej tam niewielkiej oczyszczalni przestaną istnieć – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej stworzy warunki do przyłączania się posesji na terenach już zamieszkałych i przeznaczonych do zabudowy oraz inwestowania na terenach dotychczas nieuzbrojonych (Polna, Płaska, Równinna, Morwowa, tereny po dawnych zakładach ELANA).

Możliwość włączenia do miejskiej sieci wod-kan otrzymają mieszkańcy osiedla Pod Dębową Górą, nowych osiedli takich jak JAR i Rudak B. Kontynuowana będzie rozbudowa kanalizacji na osiedlach Stawki Południowe i Rudak C. Budowa odcinka kanału tłocznego  od SUW Drwęca do Szosy Lubickiej, jest niezbędna na potrzeby odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z obiektów SUW Drwęca i pompowni I stopnia oraz przede wszystkim dla odprowadzenia wód technologicznych z ujęcia - wody te będące ściekiem po procesach technologicznych, (po płukaniu filtrów i po procesie koagulacji, po płukaniu zbiorników  na trasie ciągu technologicznego).

W wyniku realizacji zadań ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2016-2023” wskaźnik korzystania z usług wodociągowych na terenie Torunia wzrośnie do 98,6% z obecnych 98,2%, a z usług kanalizacyjnych do 98,4% z obecnych 98% mieszkańców.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. został przyjęty przez radnych podczas sesji Rady Miasta Torunia, 15 grudnia 2016 r.

Źródło: www.torun.pl

Fot.: BMP

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ