Partner serwisu
05 grudnia 2016

Rusza modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni ścieków

Kategoria: Aktualności

W ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni ścieków. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi wybrało wykonawcę projektu. Inwestycja ma kosztować ponad 32 miliony złotych.

Rusza modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnię zmodernizuje konsorcjum dwóch firm: Inżynierii Rzeszów S.A. (lider) oraz Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol (partner), które wygrało przetarg ogłoszony przez komunalną spółkę. 28 listopada prezes RPK Wiesław Świerczyński oraz wiceprezes Paweł Macuga podpisali umowę na wykonanie robót z przedstawicielami konsorcjum. Kontrakt ma wartość 32 540 880 zł i jest niższy o kilka milionów złotych od kwoty, którą zakładał inwestor. Plac budowy ma zostać przekazany wykonawcy w ciągu 2 tygodni. Inwestycja powinna się zakończyć w ciągu 26 miesięcy.

Prace unowocześniające oczyszczalnię, które obejmą każdy segment technologiczny, to największa inwestycja w Złotoryi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. – To zadanie trudne do przeprowadzenia, ponieważ modernizujemy obiekt, który musi być cały czas czynny i oczyszczać ścieki – tłumaczy prezes RPK, Wiesław Świerczyński. By zachować ciągłość i prawidłową pracę oczyszczalni, na czas trwania robót budowlanych planuje się montaż tymczasowych elementów, urządzeń oraz instalacji. W ramach modernizacji przebudowane zostaną nie tylko istniejące obiekty, ale postawione również nowe.

Złotoryjska oczyszczalnia pracuje w technologii mechaniczno-biologicznej. Zbudowana została blisko 30 lat temu i należała wówczas do najnowocześniejszych obiektów w regionie. Obecnie ma jednak problemy z zachowaniem norm czystości określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na zrzut ścieków oczyszczonych do Kaczawy. Wymaga modernizacji, w przeciwnym wypadku miasto czekają wysokie kary finansowe nakładane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Złotoryjska oczyszczalnia ma osiągnąć efekt ekologiczny, czyli wypuścić do rzeki ścieki spełniające normy określone w nowym pozwoleniu wodno-prawnym, do 2020 r.

Przebudowa oczyszczalni to pierwsze i najbardziej kosztowne z 8 zadań, jakie przewiduje opracowany przez RPK projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Pozostałe to: modernizacja przepompowni ścieków, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zakup paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na jednej z pompowni, zakup ładowarki, dostawa i montaż systemu GIS (systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą sieciową, pozwalającego na monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej) oraz zakup pojazdu specjalistycznego. Planowany koszt wszystkich 8 zadań to ponad 46 mln zł.

Nadzór techniczny i merytoryczny przez cały okres realizacji projektu sprawowany będzie przez wyłonionego w przetargu inżyniera kontraktu – Biuro Inwestorskie Janusz Rybka i Biuro Inwestorskie Spółka z o.o. Do jego obowiązków będzie należeć przede wszystkim kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontrola zgodności wykonywanych dostaw i usług oraz koordynowanie rozliczeń finansowych projektu. W samym RPK powołana została natomiast do życia nowa struktura organizacyjna – Jednostka Realizująca Projekt, której kierownikiem został Krzysztof Kołodziejczyk, wieloletni pracownik oczyszczalni ścieków we Wrocławiu.

Projekt modernizacyjny, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, otrzymał dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności w kwocie blisko 24 mln zł.

Źródło: www.złotoryja.pl

Fot.: www.złotoryja.pl/ Na zdjęciu: Prezes RPK Wiesław Świerczyński oraz wiceprezes Paweł Macuga podpisują umowę z Jerzym Żyłą i Marcinem Sternikiem z zarządu konsorcjum

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ