Partner serwisu
16 listopada 2016

Mobilny reaktor SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu w oczyszczalniach ścieków

Kategoria: Aktualności

Katedra Technologii Wody i Ścieków z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zakończyła pracę nad projektem pn. „Mobilny reaktor SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu w oczyszczalniach ścieków”, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Mobilny reaktor SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu w oczyszczalniach ścieków

Usuwanie związków azotu i fosforu ze ścieków w procesach oczyszczania jest zadaniem niezwykle istotnym, a przy tym bardzo kosztownym. Poważnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej komunalnych oczyszczalni ścieków są wewnętrze odcieki, powstające z odwadniania osadów z komór fermentacyjnych (tzw. „wody poosadowe” – mogą stanowić aż do 30% całkowitej ilości azotu zawartego w dopływie do oczyszczani). Dlatego właściwe oczyszczanie wód poosadowych może wpłynąć na koszty eksploatacji całej oczyszczalni ścieków.  Taką możliwość można zyskać dzięki biologicznemu oczyszczaniu wewnętrznych odcieków w tzw. bocznym ciągu oczyszczania.

W ramach zrealizowanego zadania skonstruowano pilotowy reaktor typu SBR (umożliwia oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego, gdzie wszystkie fazy zachodzą w jednym zbiorniku, który pełni funkcje komory napowietrzania oraz osadnika) w rozwiązaniu mobilnym. Taka konstrukcja  może być wykorzystywana w dowolnej oczyszczalni, zainteresowanej wykonaniem badań nad oczyszczaniem odcieków z gospodarki osadowej. Reaktor został przetestowany w skali technicznej w dwóch oczyszczalniach komunalnych: Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze i w Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.

Ze środków WFOŚiGW w Gdańsku zakupiono sprzęt służący wyposażeniu mobilnej stacji badawczej, tj. kontener, reaktor z sondą pomiarową oraz szafkę systemu sterowania.

Przeprowadzone badania potwierdziły zasadność wydzielonego oczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych. Bezpośredni efekt to wysoki stopień usunięcia związków biogennych. W wyniku oddzielnego procesu oczyszczania odcieków (SBR) ładunek zarówno związków fosforu, jak i azotu, kierowany do ścieków surowych uległ zmniejszeniu o około 85%. Dzięki temu nastąpiła poprawa efektywności procesu nitryfikacji (utlenianie amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów, prowadzone przez bakterie nitryfikacyjne)  w części biologicznej oczyszczalni.

***

Zastosowanie wydzielonych instalacji do oczyszczania wód poosadowych na oczyszczalniach stosujących proces beztlenowej stabilizacji osadów w zamkniętych komorach fermentacyjnych pozwoliło na utrzymanie wysokiej efektywności usuwania azotu ze ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonności procesu i zwiększeniu produkcji energii odnawialnej.

Raport końcowy  z realizacji zadania mogą Państwo odnaleźć na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska TUTAJ.

Źródło i Fot.: wfos.gdansk.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ