Partner serwisu
06 listopada 2016

Parczew: przebudowa oczyszczalni, zakup pojazdu

Kategoria: Aktualności

W wyniku realizacji projektu na terenie aglomeracji Parczew niemal całkowicie przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, rozbudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada. Ponadto projekt obejmuje także zakupienie nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.

Parczew: przebudowa oczyszczalni, zakup pojazdu

Zakres modernizacji obejmie m.in. budowę następujących nowych obiektów:

  • budynku technicznego,
  • reaktorów biologicznych,
  • punktu zlewnego ścieków dowożonych,
  • budynku transportera osadu odwodnionego oraz pozostałą infrastrukturę.

Modernizacja umożliwi również zmianę funkcji technologicznej w następującym zakresie przebudowy: pompownia ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw, komory osadu czynnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie i zakupowi wyposażenia podwyższeniu ulegnie zdolność oczyszczająca obiektu. Modernizacja ma na celu również usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu. Po jej przeprowadzeniu, oczyszczalnia będzie spełniała wymogi Dyrektyw Unijnych dotyczących jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest na I kwartał 2019r. 

Planowana całkowita wartość projektu ma wynieść 25.989.026,44 PLN z czego 13.488.325,55 PLN zostanie sfinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt modernizacji został opracowany przez Gminę Parczew, natomiast Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie jest inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz zajmuje się jej realizacją i wdrażaniem.

Źródło i Fot.: www.zukparczew.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ