Partner serwisu
20 października 2016

Wodociągi Puławskie zakończyły unijną inwestycję

Kategoria: Aktualności

Zakończyła się najważniejsza i największa inwestycja w aglomeracji Puławy – Międzygminny system wodno-ściekowy. To m.in. budowa: około 40 km sieci kanalizacyjnej, 1149 studni kanalizacyjnych, 26 przepompowni, ponad 1000 zlikwidowanych szamb, zmodernizowana i przebudowana główna przepompownia sieciowa, 23 km sieci wodociągowej, zmodernizowana komunalna oczyszczalnia ścieków.

Wodociągi Puławskie zakończyły unijną inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa suszarni osadów ściekowych była najważniejszym i najdroższym zadaniem w ramach Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy". Po zakończeniu inwestycji w listopadzie 2015 r. oczyszczalnia spełnia wymogi unijne w zakresie norm ochrony środowiska i jest w stanie przyjąć i oczyścić całą ilość ścieków z terenu swojej zlewni oraz docelowo zgodnie z obowiązującym prawem zagospodarować osady pościekowe. Prace związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni były strategicznym i najtrudniejszym przedsięwzięciem. Objęły modernizację całego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, czyli części mechaniczno-biologicznej oraz osadowej i gazowo-energetycznej.

W liczbach
Podsumowując Projekt w liczbach, to budowa: około 40 km sieci kanalizacyjnej, 1149 studni kanalizacyjnych, 26 przepompowni, ponad 1000 zlikwidowanych szamb, zmodernizowana i przebudowana główna przepompownia sieciowa, 23 km sieci wodociągowej, zmodernizowana komunalna oczyszczalnia ścieków w Puławach i prawie 5 lat pracy. Wszystko po to by umożliwić ponad 4 tysiącom mieszkańców przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej i ponad 2 tysiącom podłączenie się do sieci wodociągowej, wypełnienie założeń prawa krajowego oraz UE w zakresie poziomu skanalizowania obszarów aglomeracji, jakości oczyszczanych ścieków oraz docelowego rozwiązania problemów osadów pościekowych. To główne efekty unijnej inwestycji „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy".

Przedsięwzięcie
Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" stanowi kluczowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej w mieście Puławy oraz gm. Puław, Końskowola i Żyrzyn. W ramach projektu wzrósł poziom skanalizowania oraz zwodociągowania aglomeracji Puławy na obszarze m. Puławy, gm. Końskowola i Żyrzyn.

Dziś po ponad czterech latach od podpisania umowy o dofinansowanie, możemy powiedzieć, że realizacja Projektu zakończyła się sukcesem. To milowy krok w drodze do ochrony lokalnego środowiska (m.in. wąwozy lessowe, Górki Parchackie, przełom rz. Wisły, rozlewiska lęgowe Piskory, piękne lasy), który nie byłby możliwy bez unijnego wsparcia tej niezbędnej długo wyczekiwanej inwestycji.

12 zadań inwestycyjnych
W sumie zrealizowano 12 zadań inwestycyjnych. W projekcie zastosowano najnowocześniejsze technologie, w tym system monitoringu, gwarantującym pełną kontrolę nad funkcjonowaniem komunalnej oczyszczalni ścieków i nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" to wyzwanie zrealizowane z rozmachem, całkowity koszt inwestycji wyniósł 89 557 316 zł, przy dofinansowaniu z UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 44 165 949 zł, udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości ponad 18,3 mln zł oraz udziale wkładów własnych partnerów Projektu tj. MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, Gminy Końskowola oraz Gminy Żyrzyn.

Fot.: www.mpwik.pulawy.pl

Źródło: www.mpwik.pulawy.pl/ Roman Mazurek, prezes zarządu

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ