Partner serwisu
06 października 2016

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu Wielkim

Kategoria: Aktualności

Sweco Consulting podpisało umowę z firmą PROWOD sp. z o. o. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu Wielkim.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu Wielkim

Ze względu na liczne problemy eksploatacyjne, a także w celu osiągnięcia założonej przepustowości oczyszczalni oraz wymaganego efektu ekologicznego (jakości ścieków czyszczonych odprowadzanych do odbioru) konieczna stała się gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego.

W związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji przedmiotowej inwestycji, która przewiduje m.in. budowę nowych lub modernizację istniejących obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną, modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA, dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji ) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązaniach takich jak m.in.:

  • zabezpieczenie rzeki Odry przed zrzutem ścieków nie spełniających założonych warunków oczyszczenia,
  • wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu (przez zastosowanie urządzeń zatapialnych),
  • pełnej, tlenowej stabilizacji osadu,
  • skierowanie wszelkich odcieków, wód osadowych i ścieków technologicznych do ponownego oczyszczania,
  • utrzymanie dwustronnego zasilania,
  • automatycznej pracy oczyszczalni ze wskazaniem stanów alarmowych

uciążliwość oczyszczalni dla środowiska będzie znikoma i zamknie się w granicach nowobudowanej inwestycji.

W ramach usługi Inżyniera Kontraktu, Sweco Consulting świadczyć będzie bieżącą pomoc Zamawiającemu w formie fachowego doradztwa i stałych usług konsultacyjnych, a także odpowiadać za nadzór i zarządzanie procesem inwestycyjnym objętym Projektem.

Źródło: www.sweco.pl

Fot.: pl.123fr.com/ zdjęcie ilustracyjne

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ