Partner serwisu
03 października 2016

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Kategoria: Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach rozpoczyna modernizację części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 27 i pół miliona złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2019 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach

– Planowana inwestycja dotyczy części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków, która dotychczas nie była modernizowana. Inwestycja ta wymaga dużych nakładów finansowych, których spółka nie chciała ponosić z nakładów własnych dlatego złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. – Koszt inwestycji to ponad 27 i pół miliona złotych. Uzyskane dofinansowanie, w wysokości ponad 63 % kosztów, pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gratuluję zarówno poprzednim jak i obecnym władzom spółki, uzyskanego dofinansowania, które umożliwi realizację dużego przedsięwzięcia – dodaje.

Zasadniczy zakres planowanych robót to budowa szeregu nowych obiektów w części osadowo-biogazowej oraz modernizacja kilku z już istniejących. Celem strategicznym podjętego przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie, w połączeniu z podniesieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni, z uwagi na lepsze wykorzystanie biogazu generowanego na tym obiekcie. Działania te pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów.

– Dzięki tej inwestycji zmniejszone zostaną koszty, jakie przedsiębiorstwo ponosiło z tytułu wywozu osadów i utylizacji – informuje Ryszard Gliwiński, prezes PWiK w Starachowicach. – W masie suchej ilość osadów zostanie zmniejszona z około 4 tysięcy ton do tysiąca, co wpłynie na ochronę środowiska a także wyniki finansowe firmy – zaznacza.

Jak podkreślił Prezydent Miasta Marek Materek inwestycja nie będzie miała wpływu na wzrost cen za wodę i ścieki ponieważ firma posiada zabezpieczony wkład własny na realizację tego zadania.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Źródło i Fot.: www.starachowice.eu

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ