Partner serwisu
26 lipca 2016

Budowa systemu kanalizacyjnego w gminie Cedry Wielkie

Kategoria: Sieci wod-kan

Gmina Cedry Wielkie sukcesywnie, od lat, realizuje plan budowy kanalizacji sanitarnej. Pod tym względem znajduje się w czołówce pomorskich miejscowości. Ostatnio w gminie zakończyły się trzy duże inwestycje związane z budową systemu kanalizacyjnego. Stopień skanalizowania wzrósł z 57% na 72%.

Budowa systemu kanalizacyjnego w gminie Cedry Wielkie

– Celem nadrzędnym działań gminy jest przede wszystkim realizacja  inwestycji, które wpływają na wzmocnienie potencjału rozwojowego,  poprawę konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności przestrzennej.  Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej  miała wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, dalszy rozwój budownictwa mieszkalnego, a także zwiększyła atrakcyjność ofert inwestycyjnych dla rozwoju usług i handlu – zapewnia wójt gminy Cedry Wielkie  Janusz Goliński.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił łącznego dofinasowania na realizację tych inwestycji w wysokości ponad 3 mln zł. Wszystkie projekty otrzymały również wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

O gminie

Gmina Cedry Wielkie leży na terenie powiatu gdańskiego, na obszarze Żuław Wiślanych. Teren gminy  obejmuje obszar o szczególnie cennych walorach przyrodniczych. Prawie cała gmina znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Żuławy Gdańskie”, wzdłuż wschodniej granicy przebiega Obszar Natura 2000 – specjalna strefa ochrony „Doliny Dolnej Wisły”. Znajduje się tu również 5 pomników przyrody.

Gmina Cedry Wielkie posiada specyficzne walory krajobrazowe, ze względu na równinne ukształtowanie, występowanie gęstej sieci rowów melioracyjnych. Wisła – jako szlak turystyki wodnej – przyciąga kajakarzy i rowerzystów.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławowo

W Stanisławowie wybudowanych zostało prawie 8 km sieci kanalizacyjnej. Podłączonych do niej zostało 35 lokali, w których mieszka 126 osób.  Rocznie około 4 600 m3 ścieków z terenu wsi trafia do centralnej oczyszczalni w Cedrach Wielkich. Tym samym 35 bezodpływowych zbiorników zostało wyłączonych z eksploatacji. Ma to znaczenie dla ochrony gruntu i środowiska wodnego.  „Eliminacja zanieczyszczeń, które trafiały do wód i ziemi, korzystnie wpłynęła na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Większość mieszkańców korzystała bowiem z nieszczelnych szamb. Brak kanalizacji sanitarnej, niska świadomość mieszkańców w kwestii oddziaływania zanieczyszczeń na jakość wód stanowiły zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na szczęście teraz to się zmieniło” – twierdzi Iwona Wojtasik z Urzędu Gminy Cedry Wielkie. „Zatrzymany został proces skażania gruntu i środowiska wodnego. Ścieki są teraz oczyszczane biologicznie” – dodaje Wiesław Butajło - starszy inspektor w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt całkowity inwestycji to około 2 500 000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił 1 300 000 zł pożyczki. Z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina otrzymała ponad milion zł dotacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wocławy

7, 7 km  - to długość sieci kanalizacyjnej, która wybudowana została w Wocławach. Podłączonych do niej zostały 64 mieszkania, w których zamieszkuje 189 osób. Zlikwidowane zostały 64 zbiorniki bezodpływowe. „Poprawiła się jakość życia mieszkańców, ale to nie jedyna korzyść z tego przedsięwzięcia. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do rozwoju lokalnego oraz zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych inwestycją. Zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji wpłynęło też na poprawę środowiska”  - wyjaśnia Iwona Wojtasik z Urzędu Gminy Cedry Wielkie.   7 300 m3 ścieków rocznie trafia teraz do gminnej oczyszczalni w Cedrach Wielkich. Projekt kosztował prawie 2,5 mln zł, WFOŚiGW w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 600 000 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego to 1,7 mln zł.  

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Większa ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni spowodowała, iż konieczna była rozbudowa tego obiektu. Należało zdecydowanie zwiększyć jej wydajność. Wybudowany został nowy reaktor biologiczny, zmodernizowana została część mechaniczna oczyszczalni, zbudowana przepompownia osadu, stacja mechanicznego odwadniania osadu. Zainstalowany został system sterowania i kontroli.  Po rozbudowie dwukrotnie wzrosła średnia przepustowość oczyszczalni.  „Proces biologicznego  oczyszczania ścieków jest stabilny i bardzo efektywny. Stworzona została też możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie. Po rozbudowie oczyszczalnia posiada bowiem „rezerwę” przepustowości” – tłumaczy  Krzysztof Dziaduszewski - z Urzędu Gminy Cedry Wielkie.

Koszt projektu ro 3,6 mln zł. WFOŚiGW w Gdańsku udzielił 1 110 000 zł pożyczki. 2,5 mln zł – to środki unijne.

– W następnych latach będziemy zwiększać wskaźnik skanalizowania gminy. Planujemy kolejne inwestycje kanalizacyjne, tym razem w miejscowościach Długie Pole, Leszkowy, Giemlice i Kiezmark – podsumowuje wójt  Janusz Goliński

 

Źródło i fot.: wfosigw.gda.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ