Partner serwisu
15 lipca 2016

Praca w PWiK Piaseczno

Kategoria: Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator Stacji Uzdatniania Wody.

Praca w PWiK Piaseczno

 Opis stanowiska
• Dokonywanie przeglądów, nastaw i kontroli pracy SUW
• Dokonywanie kontroli pracy urządzeń na obiektach oraz dozowanie środków chemicznych
• Przeprowadzanie napraw, remontów i konserwacji SUW

Wymagania niezbędne
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• Prawo jazdy kat. B
• Staż pracy min. 3 lata
• Dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy zmianowej (awaryjna praca w dni wolne od pracy, w nocy)
• Znajomość systemów uzdatniania wody 

Wymagania dodatkowe
• Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność
• Kultura osobista
• Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
• Posiadanie wiedzy z dziedziny mechaniki 
• Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki
• Umiejętność pracy w zespole
• Mile widziane prawo jazdy kat. C 

Wymagane dokumenty
• Życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis
• List motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis
• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• Kserokopie świadectw pracy
• Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
• Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno lub na adres a-mail: erc@pwikpiaseczno.pl w terminie do 29.07.2016 roku (decyduje data dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do siedziby Spółki).

źródło: PWiK Piaseczno

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ